Cevaplar

2012-10-14T21:29:11+03:00

DİLEKÇE 

Dilekçe yazmak, hayatımızın bazı zamanlarında karşımıza çıkan ve gerektiğinde yazmamızı gerektiren önemli bir ayrıntıdır.Her insan dilekçe yazmanın ayrıntılarını bilmelidir.Bu başlığı dilekçe yazmanın ne kadar ince bir iş olduğunu belirtmek ve bu konuda birtakım bilgileri sizlerle paylaşmak için açtım. 

Kurallar 

-Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır. 
-Nesnel olunmalıdır. 
-Hiyerarşik düzene dikkat edilmelidir. 
-Yer ve tarih belirtilmelidir. 
-Çizgisiz beyaz kâğıt kullanılmalıdır. Kâğıdın arka yüzüne geçilmemeli, çok gerekliyse ikinci kâğıt kullanılmalıdır. 
-Bilgisayarla ya da daktiloyla yazılmalı; el yazısı kullanılması halinde yazının kitap harfleriyle, açık, okunaklı olmasına özen gösterilmelidir. 
-Ciddi, resmi, saygılı bir dil ve üslup kullanılmalıdır. 
-İstenen şey yasalara uygun olmalı; yasal çerçeve kesinlikle aşılmamalıdır. Bir şikâyet söz konusuysa sorun mutlaka belgelere ve tanıklara dayandırılarak açıklanmalıdır. 
-Sorun/durum ya da dilek kısa ve açık olarak ifade edilmelidir. Gereksiz ayrıntılara ve kişiselliğe yer verilmemelidir. 
-Dalkavukluğa ve yalvarmacılığa asla yer verilmemelidir. 
-Doğru, düzgün, özenli ve temiz bir Türkçeyle yazılmalıdır. 
-Yazım ve noktalama kurallarına dikkat edilmelidir. 
-Mutlaka imzalanmalıdır. 
-Dilekçe sahibi adını ve açık adresini belirtmelidir. 
-Dilekçeye eklenecek ek belgeler yazının sonunda "ekler" başlığı altında maddeler halinde sıralanmalıdır. 
-Bir konuda üst makamın bilgilendirilmesi amaçlanmışsa "....durumu bilgilerinize saygılarımla arz ederim", 
üst makamın bir sorunu çözmesi, bir işlemi başlatması isteniyorsa "gereğini saygılarımla arz ederim",
yapılacak bir işlem için izin isteniyorsa "izninizi saygılarımla arz ederim" 
gibi saygı ifadeleriyle son bulmalıdır.

0