Cevaplar

2012-10-14T20:52:12+03:00

Nüfus Artışı : Bir toplumda nüfusun, belli bir zaman sürecinde oransal artışına nüfus artışı denir. Köylerde, doğurganlığın nedenleri :

¨ Üretimde geri teknoloji kullanılması nedeni ile işgücüne duyulan gereksinim. 

¨ Tarımda sigortanın olmaması, çocukların yaşlılık güvencesi olarak görülmesi.

¨ Devletin can güvenliği sağlayamaması nedeniyle kalabalık aile olma dürtüsü.
Kırsal kesimde doğum kontrol yöntemlerinin bilinmemesi.

¨ Ataerkil yanı ağır basan geleneksel ailelerde erkek çocuk sahibi olma isteği.

- Nüfus Sayısı ve Nüfus Artışının Yarattığı Sorunlar :

¨ Nüfus Patlaması : Bir toplumda beslenme, barınma ve sağlık sorunlarının çözülmesi sonucu çocuk ölüm oranlarının düşmesi ve ortalama ömrün uzaması nedeniyle nüfusun beklenenden fazla artmasına nüfus patlaması denir.

¨ Nüfus Baskısı : Geçim kaynaklarının insanca yaşatacağı nüfusun üzerinde nüfus sayısına sahip olan ülkelerde nüfus baskısı yaşanır. Nüfus baskısı genelde nüfus patlaması sonucu yaşanır.

¨ Nüfus Yetersizliği : Ülkede var olan ekonomik ve doğal kaynakları işletecek kadar nüfus bulunmaması nüfus yetersizliğine yol açar. Nüfus yetersizliği yaşayan ülkeler doğurganlığı teşvik ederek ve başka ülkelerden nüfus ithal ederek bu olumsuzluğa çözüm ararlar.

- Nüfus Bileşimi : Nüfusun yaşa, cinsiyete, eğitim durumuna, sınıfsal konumuna göre oransal dağılımına nüfus bileşimi denir. Nüfus bileşimi toplumsal yaşamın anlaşılmasında önemli bir veri olarak değerlendirilir.

1 5 1
2012-10-14T21:02:32+03:00

Bazı kaynaklarda ülkelerin uyguladıkları nüfus politikaları aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir. 1.Nüfus artış hızını azaltmaya yönelik olarak uygulanan nüfus politikası. Çin ve Hindistan gibi ülkelerde uygulanan nüfus politikası. 2.Nüfus artış hızını yükseltmek için uygulanan nüfus politikası. Son zamanlarda nüfusu hızla azalan Avrupa ülkelerinin uyguladığı nüfus politikası. 3.Nüfusun nitelik ve niceliğini iyileştirmek amacıyla uygulanan nüfus politikası.

0