Cevaplar

2012-10-14T20:58:56+03:00

A) MADDENİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ VE FİZİKSEL OLAY

Maddenin ölçülebilen, gözlenebilen, dış görünüşü ile ilgili olan özelliklere "fiziksel özellik" denir. Renk, koku, tat, sertlik, yoğunluk, ısı ve elektrik ilet­kenliği, erime noktası, kaynama noktası, çözünürlük gibi özelliklerdir.

Maddenin kimyasal yapısının bozulmadığı değişimle­re "fiziksel değişim" denir.

Naftalinin süblimleşmesi

Suyun donması

Kâğıdın yırtılması

Mumun ısıtılarak eritilmesi

Bakır (Cu) telin elektrik akımını iletmesi

B) MADDENİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE KİM­YASAL OLAY

Maddenin tanecikleri (atom ve molekülleri) ile ilgili olan özelliklere "kimyasal özellik" denir. Örneğin bir maddenin asit veya bazla reaksiyon verip vermemesi, yanıcı olup olmaması... Onun kimyasal özellikleri ile ilgilidir.

Kimyasal değişim ise; maddenin atom veya moleküllerin­de meydana gelen değişimlerdir.

Suyun elektrolizi

Yumurtanın pişmesi

 

Demirin paslanması

Kömürün yanması

Not:

Kimyasal olay gerçekleştiğinde fiziksel deği­şimde gerçekleşir. Ama fiziksel değişim olduğun­da kimyasal değişim meydana gelmez.

2 4 2
2012-10-14T21:17:36+03:00

Fiziksel özellikler
Maddenin bir başka maddeye dönüşmeksizin gözlenebilen ve ölçülebilen dış görünüşü ile ilgili özellikleridir. Maddenin rengi, kokusu, tadı, çözünürlüğü, sertliği, hacmi, ısı ve elektrik iletkenliği, katı, sıvı, gaz hâlleri, erime noktası, kaynama noktası fiziksel özelliklerdir.

Kimyasal özellikleri
Maddenin reaksiyon verebilme veya başka maddeler ile birleşerek yeni madde oluşturabilme kapasitesidir. Bir maddenin başka madde ile etkileşmesi veya etkileşmemesi, onun kimyasal yapısı ile ilgili özelliklerdendir. Yanıcı olup olmaması, asidik ya da bazik olması, suyla reaksiyona girip girmemesi kimyasal özelliklere örnek verilebilir
.0