Cevaplar

2012-10-14T21:00:01+03:00

Matematik sözcüğü, ilk kez, MÖ 550 civarında Pisagor okulu üyeleri tarafından kullanılmıştırYazılı literatüre girmesi, Platon'la birlikte, MÖ 380 civarında olmuştur Kelime manası "öğrenilmesi gereken şey", yani, bilgidir Bu tarihlerden önceki yıllarda, matematik kelimesi yerine, yer ölçümü manasına gelen, geometri ya da eski dillerde ona eşdeğer olan sözcükler kullanılıyordu

Matematiğin nerede ve nasıl başladığı hakkında da kesin bir şey söylemek mümkün değildir Dayanak olarak yorum gerektiren arkeolojik bulguları değil de, yorum gerektirmeyecek kadar açık yazılı belgeleri alırsak, matematiğin MÖ3000-2000 yılları arasında Mısır ve Mezopotamya'da başladığını söyleyebiliriz

Herodotos'a (MÖ 485-415) göre matematik Mısır'da başlamıştır Bildiğiniz gibi, Mısır topraklarının %97'si tarıma elverişli değildir; Mısır'a hayat veren, Nil deltasını oluşturan %3'lük kısımdır Bu nedenle, bu topraklar son derece değerlidirOysa, her sene yaşanan Nil nehrinin neden olduğu taşkınlar sonucunda, toprak sahiplerinin arazilerinin hudutları belirsizleşmektedir Toprak sahipleri de sahip oldukları toprakla orantılı olarak vergi ödedikleri için, her taşkından sonra, devletin bu işlerle görevli "geometricileri" gelip, gerekli ölçümleri yapıp, toprak sahiplerine bir önceki yılda sahip oldukları toprak kadar toprak vermeleri gerekmektedir Heredot geometrinin, bu ölçüm ve hesaplarının sonucu olarak oluşmaya başladığını söylemektedir

1 5 1
2012-10-14T21:00:59+03:00

ilk önce insan taş vs cisimlerle hesaplma yapardı.zamanla sayı sistemleri oluşturudu

0