Cevaplar

2012-10-14T21:22:21+03:00

rönesans avrupada

tanzimat osmanlıda 2 side yenilik hareketleri

0
2012-10-14T21:22:22+03:00

1. Rönesans hareketinde genel anlamda bir yenilik anlayışı vardır. Tanzimat'ta da yenilikler yapılmıştır.
2. Rönesans hareketinde doğrudan halk muhatap alınmıştır, Tanzimat'ta ise sadrazam ve pa­dişah tarafından halk dolaylı bir şekilde muhatap kabul edilmiştir.
3. Rönesans'ta yenilikler aydın kesimin yanı sıra sanatçılarıkoruyan varlıklı kişilerin çabalarıy­la başlamıştır, Tanzimat'ta ise "aydın kesim ve halk" etkili değil, sadrazam ve padişah etkili olmuştur.
4. Rönesans'ta pozitif bilimler ve sanat akımlarının hazırladığı farklı bir dünya algısı oluşmuş­tur. Tanzimat'la da özgürlükler arttırılmış, eski dönemden farklı bir dünyaya kapı açılmıştır.
5. Rönesans'la birlikte büyük krallıkların iktidarlarında bir zayıflama hissedilir, Tanzimat'la bir­likte de Padişah'ın yetkilerinde sınırlamaya gidilmiştir.
6. Rönesans'la birlikte insan merkeze alınarak onun özgürlüğüne, eşitliğine sanat eserlerinde pek çok vurgular yapılmıştır. Tanzimat'la birlikte de Osmanlı Devletinde yaşayan bireylerin özgürlüğü ve eşitliğiyle ilgili kararlar uygulamaya konulmuştur.
7. Her ikisinde de halka yönelik uygulamalar vardır.
8. Kralın/padişahın yetkileri kısıtlanmıştır.
9. Her ikiside yenilikçi ve özgürlükçüdür.

1 4 1