Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-14T21:50:14+03:00

sorunun çözümü ile ilgili dilekçe örneği ………………………………………… …… (kime gönderilicekse o yazılır)
Müşteki: (Ad Soyad) (Adres)
Sanık: (Ad Soyad) (Adres)
Suç Tarihi: (Tarih)
Olaylar:
1 ………………………………………… ………………………………………… …………………
………………………………………… ………………………………………… ……………………
2 ………………………………………… ………………………………………… …………………
………………………………………… ………………………………………… ……………………
3 Sanığın eylemi suç teşkil ettiğinden gerekli kovuşturmanın yapılarak sanığın cezalandırılması için Savcılığınıza müracaat zorunluluğu doğmuştur
Sonuç ve İstem: Sanık hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim
Saygılarımla
(Tarih)
Şikâyetçi: (Ad Soyad)
(İmza)

1 1 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-14T21:50:28+03:00

………………………………………… …… (kime gönderilicekse o yazılır)
Müşteki: (Ad Soyad) (Adres)
Sanık: (Ad Soyad) (Adres)
Suç Tarihi: (Tarih)
Olaylar:
1 ………………………………………… ………………………………………… …………………
………………………………………… ………………………………………… ……………………
2 ………………………………………… ………………………………………… …………………
………………………………………… ………………………………………… ……………………
3 Sanığın eylemi suç teşkil ettiğinden gerekli kovuşturmanın yapılarak sanığın cezalandırılması için Savcılığınıza müracaat zorunluluğu doğmuştur
Sonuç ve İstem: Sanık hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim
Saygılarımla
(Tarih)
Şikâyetçi: (Ad Soyad)
(İmza)

1 2 1