Milletler,kendi tarihlerini gelecek kuşaklara aktarmak için dillerini kullanmışlarıdr.Aynı zamanda toplumların yaşadığı olaylar onların dillerini şekillendirerek değişime uğratmıştır.Buna göre tarih ile dil arasında karşılıklı bir etkileşim varlığından söz edilebilir mi ? Açıklayınız..

1

Cevaplar

2012-10-14T22:18:11+03:00

İnsan, düşünen bir varlıktır ve düşüncesini dil sembolleriyle ifade etmektedir. Dil, varlığın zaman-mekân eksenine dayalı yapısından uzak ve tabiat taklidi üç-beş unsuru dışında, bütünüyle bir ortaklaşa saymacalar sistemi oluşuyla, insan-insan (konuşma) insan-varlık (öğrenme) haberleşmeleri biçimindeki başlıca iki görevi yerine getirirken, konuşulan ve öğrenilen ile aynı yer ve zamanı paylaşmak zorunluluğunu ortadan kaldırması, geçmiş zamanları, değişik mekânları bir araya getirerek tabiata tarihikatması, insanın tarihi bir varlık haline gelişine yol açmıştır. İnsan demek, gelenek ve tarih demektir. Gelenek ve tarih, süreklilik, algı, bilgi ve tecrübe birikimi demektir. İnsan, tarihi sayesinde aynı yolu bir daha yürümek zorunda kalmaz. Bu yüzdendir ki insanın ve insanla ilgili, insanın el attığı her şeyin birtarihi vardır. Tarihi bir varlık haline geliş, bilgi ve tecrübe birikimi sayesinde herkesin ve her kuşağın aynı yolu bir daha yürümek, sıfırdan başlamak zorunda kalmayışları, insan başarılarına temel oluşturur. Böylece dil, yalın algılamalardan tekniğe, bilim bilgisinden sanat ve felsefe bilgisine kadar bütün insan başarılarının hazırlayıcısı olur. Kendisi de tabiatın bir parçası olan ve belirli bir zaman ve mekân diliminde yaşamakta bulunan insanı diğer varlıklardan ayıran özelliği, dili sayesinde derlediği değişik zamanlar ve mekânlar toplamıdır, yani tarihtir.

2 5 2