Cevaplar

2012-10-14T22:17:50+03:00

İl ve ilçe merkezleri ile diğer belediyelik yerleşim yerleridir.
Nüfusu 10.000’in üzerinde olan, kaymakam veya vali tarafından yönetilen, iş bölümünün belirgin, tüketici nüfusun fazla, ekonomik faaliyetin endüstri, ticaret, turizm vb. olduğu yerleşim merkezleridir.
Kentler, iş olanaklarının daha fazla olması nedeniyle, kırsal kesimden sürekli göç alarak büyümektedir. Buna bağlı olarak Türkiye’de hızlı bir kentleşme süreci devam etmektedir. 
1990 nüfus sayımına göre toplam nüfusun 33,8 milyonu (% 59,1) kentlerde yaşamaktadır.


0
2012-10-14T22:18:15+03:00

Sanayi ticaret eğitim ve yönetim alanlarında çalışan insanların yaşadığı büyük yerleşim birimleridir
Türkiye’de kentsel nüfus sürekli olarak artmaktadır Sebebi ; köyden kente olan göçlerdir
Türkiye’de kentleşme hızı sanayileşme hızından daha yüksektir Bu durum gecekondulaşmayı (Çarpık kentleşme) beraberinde getirmiştir Ayrıca trafik eğitim-sağlık problemleri hava kirliliği ve fabrikaların kent içinde kalması gibi durumları oluşturmaktadır
Kentleşme hızının en fazla olduğu bölgemiz Marmara iken en düşük olduğu bölgemiz Karadeniz Bölgesidir
Bu yerleşmelerin köyden farkı buralarda nüfusun daha fazla olması çeşitli sanat ve sanayi kuruluşlarının bulunmasıdır Ayrıca ticaretin yoğun olması çarşı ve pazarının bulunması ulaşım bakımından elverişli şartlara sahip olmaları da kentlerimizin başlıca özelliklerindendir

0