Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-15T09:00:16+03:00

Gözlem nedir? Kaça Ayrılır? Örneklendiriniz.

Fiziğin alt alanları nelerdir?

10dm + 0,2 hm + 7dam =    ................... dam

2700mA + 0,036kA + 5 A = ........................ A

Bir bilim adamı fiziksel bir büyüklüğü aynı koşullarda aynı ölçme aracını kullanarak birden fazla deneye tabi tutarak ölçüyor ve farklı sonuçlar elde ediyor.Buna göre Ölçme hatalarının kaynağı nedir?

Ölçme nedir?

gercek uzunlugu 214 cm olan bir basketci 3 gozlemci tarafindan ayri ayri olculuyor. Asagidaki olcumlere gore en guvenilir olcum hangisidir? neden?

1. Olcum 216 cm

2.Olcum 217 cm

3. Olcum 213 cm

Bilimsel Yöntem Nedir?

Bilimsel yöntemin aşamaları nelerdir?

Fiziksel Büyüklükleri Örneklendirerek sınıflandırınız.

Modelleme nedir? Fizikte 2 örnek model yazınız.

 CEVAPLAR

Beş duyu rganımızla veya bir araç-gereç ile yapılan inceleme ve ölçümlere gözlem denir.İki çeşit gözlem vardır.

1.Nitel Gözlem: Bardağa dokunarak sıcaklığı tahmin etme

2. Nicel gözlem: Termometre ile suyun sıcaklığını ölçme

termodinamik, Mekanik, Optik, Manyetizma, Nükleer fizik, Atom Fiziği ,Katıhal Fiziği

a) 10dm + 0,2 hm + 7dam = ................... dam

0.01 dam + 20 dam + 7 dam = 27.01 dam

b) 2700mA + 0,036kA + 5 A = ........................ A

2.7 A + 3.6 A + 5A = 11.3 A

Ölçme aracı yanlış kullanılmıştır. Ölçeyi yapan kişiden kaynaklanıyordur.

Ölçme, bilinmeyen bir değeri veya bir ölçüyü , bilinen bir değer veya bir ölçü ile mukayese edilmesidir.

1. Olcum 216 cm

2.Olcum 217 cm

3. Olcum 213 cm

Doğada karşımıza problem olarak çıkan olgu ve olaylara çözüm getirmek, onları anlayıp, kavramlarla tanımlayıp, ilkelerle açıklamak için izlenenen yola bilimsel yöntem denir.

Problem belirleme Nitel veya nicel gözlem yapma veri toplama Hipotez üretme Deneyler Teori üretme Kanun

1.Temel Büyüklükler-------> Kütle, Hacim

2.Türetilmiş Büyüklükler--> Direnç, Hız

 

2 4 2
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-15T10:39:14+03:00
(   )Fizik evrendeki olayları anlamaya yardımcı temel bilimlerden biridir. (   )Kuramlar (teoriler) deneylerle çok kere sınanmış ve ispatlanmış genel geçerli kurallardır. (   )Bilimsel bir gerçeği göstermek ,bir yasayı doğrulamak ,bir varsayımı kanıtlamak için yapılan için yapılan işleme deney denir (   )Temel bilimler objektiftir;sınanabilir , yanlışlanabilir. Aşağıda fiziğin alt alanları ile konuları eşleştiriniz.(4 puan)

1 Elektrik                           a Haldeğiştirme
2 Optik                               b Ohm Kanunu 
3 Termodinamik                c Görüntü 
4 Atom Fiziği                    d Kristaller 
5 Katıhal Fiziği                  e Rutherford modeli
6 Nükleer Fizik                  f Atom bombası

Aşağıda doğru seçenekleri işaretleyiniz. (Her soru 4 puan)

Fizik ne değildir?

a) Evrenin var olduğuna cevaplar arayan bilim dalı
b) Evrenin nasıl çalıştığına cevap arayan bilim dalı
c) Teknolojik gelişmelere zemin oluşturan bilim dalı
d) İnsanın doğayı anlamasına yardımcı bilim dalı
e) Evrenin niçin var olduğuna yarayan bilim dalı

100m³ kaç litredir)

a)10 b)100 c) 1000 d) 10000 e) 100000

Kollarından biri 10 eşit bölmeye ayrılmış eşit kollu bir terazi de binicinin kütlesi 1 g dır?

a)0.01  b)0.10   c)1.01   d)1.10   e)10.00

7200 s kaç sa dir?

a) 1         b) 2        c) 3         d) 4          e) 5

Aşağıdaki birim çevirmelerini yapınız.(8 puan)

1 l=…………..…ml       100cm³=…………..m³
0.001kg=………..mg       10 km= ………….dam

Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara anlam bütünlüğünü bozmayacak uygun sözcükleri verilenler arasından seçerek yerleştiriniz(8 puan)

1.……………organlarıyla yapılan ……………. gözlemde veriler ;sıcak,hızlı sert,hızlı tatlı  vb.gibi   …………………. (subjektif) ve ……..……..sizdir.

 

     nitel               duyu                  öznel             birim

 

Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara anlam bütünlüğünü bozmayacak uygun sözcükler yerleştiriniz.(2*4 puan)

 

1Ölçme hataları ,ölçmede kullanılan araçtan,ölçme ….…………inden ,ölçmeyi yapan kişiden,ölçmenin yapıldığı …..………….dan kaynaklanabilir.

2.Termometreler,değişen …………etkisi ile sıvıların ……………… değiştirmesi mantığınan dayanır.

 

1.Eşit kollu bir terazide kütleleri 12 ve 10 g olan X,Y cisimleri binici 4.bölmedeyken dengededir.Terazi 10 bölmeli olduğuna göre binicinin kütlesi kaç g dır?

0