Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-15T14:09:55+03:00

 İlk Çağ’da Anadolu Uygarlıkları 
HİTİTLER: 
· M.Ö 2000 yıllarında Anadolu’ya gelerek Kızılırmak çevresinde devlet kurmuşlardır.
· Başkentleri Hattuşaş ( Boğazköy) şehridir. Çorum yakınlarındadır.
· Hititliler Suriye’yi ele geçirmek için Mısırlılarla savaşmışlardır.Bu savaşın sonunda iki devlet 
arasında Kadeş Antlaşması imzalandı.

· Kadeş Antlaşması (M.Ö 1280) Dünya tarihinde iki devlet arasında yapılan ilk antlaşmadır.
•Hitit Devleti M.Ö 1200 yılında Anadolu’ya gelen Frigyalılar tarafından yıkıldı.
FRİGYALILAR:

•M.Ö 1200 yıllarında Hititlerin yıkıldığı bölge üzerinde ve Ankara ,Eskişehir ,Afyon dolaylarında devlet kurdular.
•Devletin başkenti Ankara’nın Polatlı ilçesi yakınlarındaki Gordion şehridir.
•Frigyalılar krallarına Midas ünvanı verirlerdi. 
•Tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır.Tarım ve hayvancılıkla ilgili sert kanunlar koymuşlar tarıma ve hayvancılığa zarar verenleri şiddetle cezalandırmışlardır.
•Frigyalılar M.Ö 7.yüzyılda Kafkaslardan Anadolu’ya gelen Lidyalılar tarafından yıkılmıştır.
LİDYALILAR:

· Gediz ve Büyük Menderes ırmakları arasında kurulmuştur.

· Kral Giges zamanında bağımsız bir devlet kurmuşlardır.

· Başkentleri Sard şehridir.( Bugünkü Manisa-Salihli yakınlarındadır.)

· Ticaretle uğraşmışlardır.Kral Giges Efes’ten başlayıp Mezopotamya’ya kadar uzanan Kral Yolu’nu yaptırmıştır.

· Ticaretteki bu gelişmeler nedeniyle Lidyalılar tarihte ilk kez parayı icad ettiler.

· Lidyalılar M.Ö 547 yılında Anadolu’yu işgal eden Persler tarafından yıkıldılar.URARTULAR:

· M.Ö 900 yılında Doğu Anadolu’da kuruldu.

· Başkenti Tuşpa(Van) şehridir.

· Maden işlemeciliğinde ilerlemişlerdir.

· Tarımla ve hayvancılıklada uğraşmışlardır.Van ovasını sulamak için yaptıkları su kanalları günümüzde bile kullanılmaktadır.

· Urartu Devleti M.Ö 600 yılında Medler tarafından yıkılmıştır.İYONYALILAR:

· M.Ö 1200 yıllarında Yunanistan’dan göç ederek Ege kıyılarına yerleşen Akalar tarafından kuruldu.

· Akalar Ege kıyılarında 12 ayrı şehir kurmuşlar ve şehir devletleri halinde yaşamışlardır.

· En önemli İyon şehirleri İzmir,Efes,Milet,Foça’dır.

· Her şehrin başında ayrı bir kral bulunuyordu.Bundan dolayı hiçbir zaman güçlü bir krallık kuramamışlar ve ayrı ayrı şehir devletleri halinde yaşamışlardır.Siyasi birlik yoktur.

· İyonyalılar denizcilikte ileri gitmişlerdir.Ancak zamanla Lidyalıların,Perslerin ve Romalıların egemenliğine girerek kaybolmuşlardır.0
2012-10-15T14:34:05+03:00

Anadolu iklimi jeopolitik konumu tarım hayvancılık ve ticarete elverişli oluşu gôç yolları üzerinde bulunması nedeniyle ilkçağda ônemli bir konuma sahiptir .Çeşitli uygarlıkların kurulduğu bir bölgedir.

Anadolu'da Tarih öncesinde de önemli yerleşim birimleri kurulmuştur . Antalya yakınlarında KarainBel dibi ve Belbaşı mağaraları Antakya'daki Mağaracık yontma taş devrine uzanan en eski yerleşme yerleridir . Cilalı taş devrinde ise Çatal höyük Hacılar Beyce sultan yerleşim merkezleridir. Maden devrinde ise Truva Alişar ve Alacahöyük önemli merkezlerdir .

Anadolu; 
-Ticaret ve göç yolları üzerinde olması 
-Verimli topraklara sahip olması 
-İklim koşulları 
-Coğrafi konumu gibi nedenlerle değişik kavimlerin istila ettikleri ve yerleştikleri bir bölge olmuştur. Yontma Taş Devri'ne ait Antalya Karain Mağarası Cilalı Taş Devri'ne ait Konya Çatalhöyük Maden Devri'ne ait Çanakkale Truva Konya Karahöyük Yozgat Alişar ve Çorum Alacahöyük önemli yerleşim merkezleridir. 

1 1 1