Cevaplar

2012-10-15T14:27:20+03:00

Pankreas denen salgı bezi, barsaklaru çe­şitli sindirim fermentleri salgıladıktan baş­ka, iç salgı bezi olarak da çalışmakta ve hormon yapmaktadır. Pankreas dokusun­da bulunan ve Langerhans adacıkları di­ye bilinen küçük hücre grupları iki çeşit hormon yaparlar ve kana verirler. Bunlar­dan alfa denen hücrelerin salgıladığı hor­mona glukagon, beta hücrelerinin salgıla­dığı hormona ise insülin denir. İnsülin, pro­tein yapısında bir hormon olup günde 2 mg. kadar vena portaya salgılanır. İnsülin ilk defa Banting ve Best’in çalışmalarıyla köpek pankreasından elde edilmiştir. Bu iki hormonun görevi şeker metabolizması­nı düzenlemektir. Glukagon kandaki şeker miktarını yani glikozu artırır, insülin ise düşürür. Kanda şeker yükseldiğinde sal­gılanan insülin, karaciğerdeki glikojenin glikoza dönüşmesini ve kana karışmasını  kısıtlamaktadır.

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-15T14:27:30+03:00Pankreas denen salgı bezi, barsaklaru çeÂ*şitli sindirim fermentleri salgıladıktan başÂ*ka, iç salgı bezi olarak da çalışmakta ve hormon yapmaktadır. Pankreas dokusunÂ*da bulunan ve Langerhans adacıkları diÂ*ye bilinen küçük hücre grupları iki çeşit hormon yaparlar ve ...

0