Cevaplar

2012-10-15T14:47:49+03:00

Cumhuriyet dönemi başlarında Millî edebiyat zevk ve anlayışının devam ettiği; yenileşme dönemi Türk edebiyatında, yani Tanzimat'tan Cumhuriyet'e kadar geçen sürede, edebî eserlerde tartışılan birçok probleminAtatürk İlke ve İnkılâplarında ifadesini bulduğu görmekteyiz.

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-15T14:47:59+03:00

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının oluşumu
1. Cumhuriyet döneminin siyasi, sosyal ve fikrî temellerini açıklar.
2. Cumhuriyet Döneminde memleket edebiyatı zevkinin nasıl ortaya çıktığını ve geliştiğini açıklar.
3. Anadolu coğrafyası ve insanının edebî eserlerde nasıl ve niçin ele alındığını açıklar.
4. Milleti oluşturan değerlerin farklı yönleriyle edebî metinlerde ele alındığını örneklerle açıklar.
5. Dil ve zevkte Cumhuriyet Döneminin yansımalarını belirler.
6. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının oluşumunu açıklar.

Açıklama 
[!] Cumhuriyet dönemi başlarında Millî edebiyat zevk ve anlayışının devam ettiği; yenileşme dönemi Türk edebiyatında, yani Tanzimat'tan Cumhuriyet'e kadar geçen sürede, edebî eserlerde tartışılan birçok problemin Atatürk İlke ve İnkılâplarında ifadesini bulduğu görmekteyiz.

[!] Ahmet Hamdi TanpınarNecip FazılYakup Kadri ve Reşat Nuri'nin eserlerinden yararlanılacaktır.

[!] Psikoloji ve psikiyatri alanında gerçekleştirilen ilmî çalışmalardan, edebiyatta yararlanıldığı ; birinci ve İkinci Dünya Savaşı arasında Batı dünyasında ortaya çıkan ve bireyin bunalımını esas alan edebî hareketlerden yararlanıldığı görmekteyiz.

0