Cevaplar

2012-10-15T16:54:14+03:00

EDEBİYAT TARİHİ

HAZIRLIK 1. Tanzimat Fermanı’nın ilanını ve o dönemde sosyal hayata getirdiği yenilikleri araştırınız. Tanzimat Fermanı ile Batılılaşma akımı iyice hız kazanmıştır. Osmanlı toplumunda aşağıda değişimler göze çarpar: Mimari de Batı tarzı evler ve binalar oluşmaya başlamış, Eğitim ve öğretimde Batı tarzı okullar açılmaya başlanmış. Toplumdaki insanların giyim kuşamında Batı tarzı görülür olmuş, fes, cüppe, kavuk, yemeni yerini pantolon, iskarpin, redingotlara bırakmış. Aydınlar Batı’yı daha yakından tanıyarak onların edebiyatını bize getirmeye çalıştılar. Özellikle eğlence merkezleri (Surdışı, Beyoğlu…) oluşmaya başladı. Dadılar Fransız olarak seçilmeye başlandı, çocuklar Batı tarzıyla yetiştirildi. 2. Kurtuluş Savaşı’nın tarihimizdeki yeri ve önemi hakkında düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Edebiyatımızda Kurtuluş Savaşı’nı konu edinen roman, hikâye ve şiir türündeki eserlerin adlarını öğreniniz. Bunlardan istediğiniz bir eseri okuyunuz. Kurtuluş Savaşı’nın, seçtiğiniz esere nasıl yansıdığını belirtiniz. 2.Bir milletin yok olmaması için bütün benliği ve varlığı ile yokluk içinde mücadele bir savaştır. Bir topluluk yok olmanın eşiğinde dönmüştür. Halide Edip Adıvar-Ateşten Gömlek Yakup Kadri-Yaban Kemal Tahir – Yorgun Savaşçı   3. “Türklerin cihan hâkimiyeti” düşüncesi hakkında bilgi edininiz. 3. Türkler, Tanrı’nın cihanı yönetme gücünü kendilerine verdiğine inanırlar. Oğuz Kağan Destanı’nda Oğuz Kağan,bir kurt ile yola çıkar ve önüne gelen kavimleri yener, ama burada Tanrı, dünyayı yönetme gücünü sadece o Türklere verdiği inancı yatmaktadır. 4. XV. yy. şairi Şeyhî’nin “Harnâme” adlı eserinin tamamını okuyunuz. Eserin özetini defterinize yazınız. 4. 5. Destan, masal, mesnevi, halk hikâyesi, hikâye, roman türlerinin ortaya çıktıkları dönemleri araştırınız. Bu türleri, yapı özelliklerine göre tahtada gruplandırınız. 5. Destan: İslamiyet öncesi Türk edebiyatında ortaya çıkmış olup tam tarihi bilinmez. Masal: Sözlü edebiyat döneminde çıkmış olup yine tarihi belli değildir. Mesnevi: Edebiyatımızda ilk defa 1072 Kutadgu Bilig isimli eserle girmiştir. Halk Hikayesi: İslamiyet sonrası Halk edebiyatı içerisinde yer almış olup tam tarihi belli değildir. Roman: Edebiyatımıza Tanzimat dönemiyle girmiştir. Hikaye: Yine Edebiyatımıza Tanzimat döneminde girmiştir.  
0