Cevaplar

2012-10-15T17:21:47+03:00

ANKARA'S CULTURAL PROPERTIES
Ankara Anatolia is the cradle of civilizations throughout the ages, is the capital of the rapid social development and innovation, especially within cultural activities. Moment of the culture of ancient Anatolian civilizations to the present day, which many of our city, customs, traditions and culture in rural areas are generally more significant developments we see the traces of the deep.

Especially in the province; Dikmen, Cankaya and imitation of Ottoman architecture, starting with the oldest districts of Gazi Osman Pasa flow, transformed into modern architecture and style has led to the present form of contemporary Turkish architecture. However, almost no deterioration in Ankara Castle houses the old mansion and live in today. Around 30 public and private museums in our city, new facilities and a National Library, 43 people, one mobile and one children's library is also a large number of national and international public and private organizations to address congress tourism is alive with cultural activities. Showing the effectiveness of arts and culture in our city operates 343 associations and foundations. 418 in our city printing, 32 films, and 21 private theater theater operates in eight states.

After the successful efforts in the field of museology has announced the name of the capital of our province. Anatolian Civilizations (Archaeology), and Ethnographic Museum was established in the early years of the Republic, rapidly enriched with works of art.

1 1 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-15T17:21:52+03:00


Ankaranın Eski Anadolu kültüründen günümüze değin birçok uygarlığın uğrağı olan İlimizde gelenek, görenek ve kültürdeki gelişmelerin derin izlerini genellikle kırsal kesimde daha belirgin görmekteyiz.

İlin özellikle; Dikmen, Çankaya ve Gazi Osman Paşa semtlerinde eski Osmanlı mimarisinin taklidi ile başlayan akım; modern mimariye dönüşerek şimdiki çağdaş Türk mimarisinin biçim ve stiline önderlik etmiştir. Bununla birlikte Ankara Kalesindeki eski konak ve evler hemen hemen hiç bozulmadan günümüzde de yaşamaktadır. İlimizde 30 civarında resmi ve özel müze, yeni tesisleri ile bir Milli Kütüphane, 43 halk, 1 gezici ve 1 çocuk kütüphanesi mevcuttur Ayrıca ulusal ve uluslar arası kongre turizmine hitap eden çok sayıda resmi ve özel organizasyonlar kültürel faaliyetleri canlı tutmaktadır. İlimizde kültür ve sanat etkinliği gösteren 343 dernek ve vakıf faaliyette bulunmaktadır. İlimizde 418 matbaa, 32 sinema, 8 devlet tiyatrosu ile 21 özel tiyatro faaliyetlerini sürdürmektedir.

1 1 1