Cevaplar

2012-10-15T17:25:16+03:00

 1.- kalsiyum ve oksijen arasındaki sabit oran Ca /O = 5/2 dir.

              a) 20 gram Ca (kalsiyum) kaç gram oksijenle birleşir.

b) Kaç gram bileşik oluşur.

2.-       XY3 bileşiğindeki X ve Y arasındaki kütlece oran X/Y =3/2 dir.

          10 gram XY3 bileşiği elde etmek için kaç gram X ve Y gerekir

3.-       PbO2 VE Pb3O4 bileşiklerindeki kurşun elementleri arasında

             katlı oranı bulunuz .

 

4.-          X/Y arasındaki oran 18/7 dir.

             X ve Y tepkimesinden 125 gram bileşik oluşmakta ve 10 gram

             X artmaktadır .  a)  Başlangıçta alınan X kaç gramdır.                                             b)   harcanan  Y miktarını bulunuz.
5.-        X/Y kütlece birleşme oranı 7/6 dır.

               208 gram bileşik elde etmek için kaç gram X ve Y gerekir.

6-            Fe /S birlşme oranı 7/8 dir.

              Tepkime sonucu 30 gram bileşik oluşmakta ve tepkimeden              20 gram demir artmaktadır.

            a)    başlangıçtaki demir miktaarını bulunuz.

             b)    Kaç graam kükürt harcanır bulunuz.

7.-          3 gram Mg ile 2 gram oksijen tam olarak tepkimeye girerk MgO

             oluşmakta. Oluşan bileşikte Mg’un kütlece % nedir.

8.-             4 gram bakır ile 1 gram oksijenin tam olarak birleşmesinden  CuO oluşmaktadır
           a)      bakır ve oksijendeden Eşit kütlelerde alınırsa hangi elementten 
kaç gram artar            b)     kaç gram bileşik oluşur.

2 2 2