Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-15T17:34:29+03:00

tomurcuklanma sporla vagetatif  bölünerek

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-15T17:34:35+03:00

A-Bölünerek üreme

Tek hücrelilerde görülür(Bakteriler ve protistalar) Belirli bir büyüklüğe ulaşınca bölünür. Mitoz meydana gelir Birey sayısı 2,4,6…. Gibi geometrik bir artış gösterir. Çok hızlı gerçekleşir Örn:Parmecium,amip,euglena vb.

B-Tomurcuklanarak üreme

Ana canlının bir kısmında hücre bölünmesi ile tomurcuk şeklinde bir çıkıntı oluşur. Bu çıkıtı zamanla gelişerek yeni birey oluşur. Bazen yeni birey canlıdan ayrılmaz o zaman da kolonin halinde yaşamlarını sürdürürler. Bire mayası,süngerler,sölentereler,Gözyaşı bitkisi gibi canlılarda görülür Oluşan yeni canlı biri süre sonra ana canlıdan ayrılıp bağımsız canlı olabilir Örn:Sünger,hidra,Gözyaşı bitkisi vb.

C-Sporla üreme

Spor adı verilen özel üreme hücreleri ile gerçekleşir Olumsuz koşullara dayanıklı özel üreme hücreleridir Sporlar sporozooalar,mantarlar ve çiçeksiz bitkilerde görülür Sporlar haploid canlılarda(alglerde vb.)mitozla, diploid canlılarda bitkilerde mayozla oluşur. Sporlar döllenmeden gelişerek yeni canlılar oluşturur Üç değişik özellikte spor vardır Endospor:Bakterilerde Ekzospor:Mantarlarda Zoospor:Alglerde

Not:Endospor üremede rol almaz.
D-Vegetatif üreme

Ana canlının vücudundan ayrılan bir parçanın eksiklerini tamamlayarak yeri bir canlı haline gelmesi şeklinde görülür Planaria,deniz yıldızları vb. omurgasızlarla,çiçekli bitkilerde görülür Rejenarasyon yeteneği yüksek canlılarda görülür.Vegetatif üremenin tercih edilme nedenleri Hızlı üreme şeklidir Karakterlerin korunmasını sağlar Tohumla üreme yeteneği olmayan bitkilerde üremeyi sağlar.

Plasmodium malariada döl almaşı
Sporozooalardan Plasmodium malarıada hayat devri

Qanofel sokması ile sporozoitler (n) insan kanına geçer Alyuvarlar içine geçerek şizonta dönüşürler Şizont çoğa bölünerek (Şizogoni) merezoitleri(n) oluşturur Alyuvarların parçalanması ile merezoitler ve toksinleri kana karışır.(Sıtma nöbetleri bu esnada görülür) Merezoitler ya yeni alyuvarlara girer, yada gametositlere dönüşür Anofelin bu insanın kanını emmesi ile gametositler anofelin barsağına geçer Gametositler(n) burada  ovumu(n) ve mitoz geçirerek 4-8 sperm(n)  haline gelirler Oluşan spermler ovumu barsak boşluğunda döller ve zigot(2n) meydana gelir Ameboid hareket eden zigot barsak epitelini delerek barsak kaslarına yerleşir Zigot burada mayoz geçirir ve ardından çoğa bölünerek (Sporogoni) sporozoitleri (n) oluşturur Sporozoitler dolaşım sıvısı ile  tükürük bezlerine taşınır ve döngü tamamlanır. Not: Plasmodium malariada baskın döl haploidtir.Diploid aşama sadece zigot evresine indirgenmiştir.
0