Cevaplar

2013-03-26T10:21:59+02:00

 

 

 

Atwood aleti hesap makinesi için tıklayınız. Eğik düzlem hesap makinesi için tıklayınız.

Eğik düzlem deki cisme uygulanan kuvvet hesap makinesi için tıklayınız.

Eğik düzlemdeki makara hesap makinesi için tıklayınız.

Yatay makara hesap makinesi için tıklayınız.

Eğik etki eden kuvvet hesap makinesi için tıklayınız.

 

 


Isaac Newton (1642-1727)

 

Newton 1687 yılında hareket ile ilgili 3 temel kanun belirledi. Bu kanunlar:

1) Eylemsizlik kanunu
2) Dinamiğin temel ilkesi (F=m.a)
3) Etki-tepki kanunu dur.

Newton bu kanunları belirlerken Galileo'nun fikirlerinden yararlandı. Bu yüzden Galileo'nun deneylerini kısaca inceleyeceğiz.

 


1) Eylemsizlik Kanunu


Galileo Galile (1564-1642)

 

 

Newton'u eylemsizlik kanununa götüren şey Galileo'nun aşağıdaki deneyidir. Bu deneyde top sürtünmesiz ortamda hareket ettiğinden sürekli eski yüksekliğine çıkar. Düzlemlerin eğimi değiştiği halde bu kural değişmez. Eğer düzlem yataylaşırsa cisim yükselemeyeceğinden sonsuza kadar düzgün doğrusal hareket yapar. (lütfen başlat düğmesine basınız.)

 

 

Bu deneydeki top yatay düzlemde sonsuza dek sabit hızlı hareket yapacaktır. Çünkü yatay düzlemde sürtünme olmadığından (çok kaygan yüzey) cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfırdır. Şayet cismi yatay düzlemde hareketsiz bıraksaydık, sonsuza dek durmaya devam ederdi.

Galileo'nun deneyinden Newton'un çıkardığı sonuç (1. hareket kanunu) şudur:

Bir cismin üzerine etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise cisim hareket durumunu korur. Yani duruyorsa durmaya devam eder, hareket halindeyse düzgün doğrusal hareket yaparak hareketini sürdürür. Ama asla yavaşlamaz veya hızlanmaz veya hareket yönünü değiştirmez.
2 5 2