Cevaplar

2012-10-15T17:41:08+03:00

Fizikte Modelleme ve Matematiğin Yeri MsXLabs.org Modelleme Detayları ortaya çıkarılmamış, yeterince bilinmeyen ve anlaşılmamış bir olguyu (hedef), bilinene ve anlaşılan bir olguyu kullanarak basit ve anlaşılır hale getirmek için yapılan işlemler bütününe modelleme denir. .......................

3 3 3
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-15T17:41:33+03:00
Fiziğin Matematikle İlişkisi
Fiziğin birçok konusunda çeşitli matematiksel metotlara ihtiyaç duyulmaktadır. Ortaya atılan bir hipotez geliştirilirken ve diğer teoremlerle ilişkisi kurulurken matematikten faydalanılmaktadır. Fizik için matematik bir dildir. Nasıl ki öğrenilen yeni bir kavramın ifadesi için yeni sözcükler ihtiyacı oluyorsa, fizikte gelişmeler meydana geldikçe de buna paralel olarak yeni matematiksel bağıntılara ihtiyaç duyulmaktadır. 
Matematiksel bağıntılar fiziksel konuların izahını basitleştirir ve bu fiziksel olayları ifade etme olanağını sağlar.

Örnekli Açıklamalar
Fizikte kullanılan matematiksel işlemlerden bahsedip bunlara örnekler verelim:

- Lineer denklemler
a ve b katsayılar olmak üzere bir lineer denklemin genel şekli 
y=ax+b  şeklindedir.
Biz fizikte böyle bir lineer denklemi iki fiziksel değişkenin bir birine lineer bağlı olduğu durumlarda kullanıyoruz.
Örneğin düzgün doğrusal harekette, hız ile konum ve zamanı ele alacak olursak 
X=V.t  olacaktır. Burada y=X, 
a=v, 
x=t 
b=0  aldık. Bu şekilde konumun zaman göre değişimini matematiksel olarak ifade etmiş oluruz.

- Türev
y’ nin x’ e göre türevini dy/dx olarak ifade edebiliriz (y’nin x’e göre değişim hızı). Türevi bir doğrunun eğimini hesaplamak olarak düşünebiliriz.
Türev fizikte ani hız ve ani ivme hesaplarında ve daha bir çok hesaplamada kullanılmaktadır.
Örneğin doğrusal hareket yapan bir hareketlinin ani hızını 
vani=dx/dt  ani ivmesini ise 
aani=dv/dt  'den hesaplayabiliriz.

Bunların dışında fizikte birçok matematiksel metotlar kullanılmaktadır. Örneğin integral hesap, diverjans, rotasyonel, dirac delta fonksiyonu ve daha bir çok metot. En basite indirgeyecek olursak toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi matematiksel işlemler fizikte hemen hemen her hesapta kullanılmaktadır.
Çoğu fizikçiler matematik konularını matematikçiler kadar iyi bilmek zorundadırlar. Geliştirilecek bir model yeni bir metoda ihtiyaç duyabilecektir. Örneğin diferansiyel hesap, ilk kez fiziksel olaylara bir anlatım getirmek amacıyla Newton tarafından keşfedilmiştir. Newton mekaniği, elektrik ve manyetizmadaki çeşitli problemleri incelerken integral hesap kullanılır.


 
11 2 11