Cevaplar

2012-10-15T17:44:17+03:00

Dünya kurulduğundan bu yana bazıları az bazıları çok etkili iklim değişiklikleri (ör buzullar ve buzul arası devreler vb) olduğunu bilmekteyiz Bu değişikliklerin geneli doğal bir süreç olarak uzun bir zaman dilimi içinde meydana gelmiştir Hala yaşanmakta olan bir doğa olayı sonucu ortaya çıkan iklim değişikliklerine en güzel örneklerden birisi El Nino etkisidir Peru’nun Pasifik okyanusundaki kıyılarında 2-7 yılda bir, güneye doğru akan bir sıcak su akıntısı olmaktadır Bu akıntı ( El Nino) zamanlarında dünya genelinde iklim etkilenmekte ve büyük değişiklikler meydana gelebilmektedir El Nino dünya’nın iklim dengesini bozmakta, bazı yerlerde aşırı yağışa ve kasırgalara neden olmaktadır 
Ancak bu günkü değişikliklerin önemli bir kısmı doğrudan insandan kaynaklanan etkiler sonucu meydana gelmektedir Bunlar kısa bir zaman diliminde ortaya çıktıkları için canlılar üzerinde geri dönüşü zor uyum sorunları oluşturmaya başlamıştır İklim değişiklikleri çeşitli hastalıkların yaygın ve etkili olarak ortaya çıkmasını da tetiklemektedir En olumsuz etkilerinden birisi de canlı yaşamının var olmasını sağlayan temel bazı kaynakların (su, toprak) azalmasına ve/veya kullanılamaz hale gelmesine neden olmasıdır 
İklim değişikliklerinin ana nedenlerinden birisi ve en önemlisi küresel ısınmadır 1850 li yıllarda başlayan sanayileşme ile birlikte enerji tüketiminde büyük artış olmuş ve ihtiyacı karşılamak için fazlasıyla fosil yakıtlar kullanılmıştır Buna yoğun tarım uygulamalarının dünya genelinde hızla yaygınlaşması, hızlı ve yanlış kentleşme gibi süreçler de eklenmiş ve bütün bunların sonucu olarak ortaya çıkan büyük boyutlu çevre kirliliğinin etkileriyle küresel ölçüde ısınma görülmeye başlamıştır Küresel ısınma bütün canlıların yaşam ortamını ve iklimi değiştirmiştir ve değiştirmeye de devam etmektedir
Fosil yakıt tüketimi (kömür, petrol, doğalgaz), çöp yakma ve radyoaktif ışınlar nedeniyle dünyanın sıcaklığı 1900-2000 yılları arasında 10 C artarak 150C den 160C ye çıkmış bulunmaktadır Bu büyük bir artıştır çünkü her bir derecelik artış, başta tahıllar olmak üzere bitkisel üretimi %10 lara varan oranlarda azaltacak etkiye sahiptir Konu uzmanları sadece 4 derecelik bir artış sonucu tarımsal üretimin neredeyse durma noktasına gelebileceğini ifade etmektedirler
Sıcaklık artışı nedeniyle buharlaşmada meydana gelen yükselme, ani gelişen hava akımlarıyla bazı yerlere aşırı yağmurların yağmasına ve sellerin meydana gelmesine sebep olurken, bazı yerlerde hiç yağış olmamakta ve kuraklık yaşanmaktadır Aşırı sıcak ve kurak periyotlar bazı bölgelerin topraklarında çoraklaşmalara da (tuzlanma) neden olabilmektedir Sıcaklık artışlarına bağlı olarak meydana gelen yüksek oranlı buharlaşma ile birlikte su kaynaklarında azalmalar meydana gelmekte ve çok su isteyen ürünlere yeterince su verilemediğinde, rekoltelerinde büyük düşüşler olabilmektedir Kuyulardan aşırı su çekimi yer altı su rezervleri çok azalmaktadır Böyle devam ederse toprak çökmeleri sıklaşacak, daha fazla sayıda obruk oluşacaktır Bu olaylarla 2030 lu yıllarda daha fazla karşılaşacağımız kanısı gittikçe kuvvetlenmektedir 
Sıcaklıklardaki artış özellikle fakir, yaşlı, hasta ve çocukların sağlıklarını olumsuz etkilediği gibi yaban hayatını ve hem kültür hem de yabani bitki türlerinin yetişmesini çok olumsuz etkilemektedir Bütün bitki ve hayvanların yüzde 40 kadarı kutuplara ve dağ yamaçlarına doğru hareket halindeler, yaklaşık yüzde 60 ında ise çiftleşme, göç, çiçek açma zamanlarında değişimler olmuş durumda Yeni iklim tipleri ve özellikle sıcaklık artışları bazı türlerin hareket kabiliyetini, çoğalma ve zarar verme potansiyellerini güçlendirmektedir 
Bunlardan birisi olan çekirgeler hızlı çoğalıp, yaygınlaşabilmekte ve yeşil olan her şeyi tüketmektedirlerBazı zararlı böcekler ise normal olarak yılda bir döl verirken sıcaklık arttığında iki döl verebilmekte ve büyük ürün kayıplarına neden olmaktadır Kendi elimizle neden olduğumuz küresel ısınmanın sonucu olan iklim değişikliklerinin yol açtığı zararları azaltmak ve mevcut olumsuz koşulları düzeltmek ve dünyamızı yaşanması çok zor hale getirmemek için iklim değişikliklerini önlemenin ya da en aza indirmenin çarelerini bulmamız gerekmektedir

1 5 1
2012-10-15T17:44:47+03:00

karadeniz bölgesi yağmurlu olduğu için polenler yağmur ve rüzgar yoluyla taşınır.vb

0