Cevaplar

2012-09-21T00:10:29+03:00

Fruktoz-di-fosfat parçalanır ve iki tane fosfogliser alde hit (PGAL) oluşur. 
Parçalanmadan sonra oluşan fosfogliser aldehitlere birer tane inorganik fosfat bağlanır. Bu bağlanma ile fosfat sayısı ikiye çıkacağından molekül difosfoglisealdehit adını alır. 
Difosfogliser aldehitler 2 şer tane H'ni NAD'ye verir ve difosfogliserik asite dönüşürler. 
Difosfogliserik asitler fosfatlarını ADP moleküllerine vererek 4 tane ATP oluştururlar. 
Fosfatların difosfogliserik asitten ayrılması ile iki molekül piruvik asit oluşur. 

0