Cevaplar

2013-03-26T12:28:41+02:00

   Konya, adını binlerce yıl sürdüren nadir şehirlerden biridir. Türkler'in Geç-Bizans döneminde İkoniumdan Türkçeleştirdikleri Konya adı, tarih kaynaklarında küçük farklarla Conium, Conia, Coane veya Cogniye olarak geçmektedir. İslam   eserlerinde Kuniye olarak yer alan şehrimizde Anadolu'nun fethinden itibaren Türkler 1928'lere kadar devam eden imlasıyla yani Qonya/diye isim vermişler ve bu adla anmışlardır. 
      İslam dininin tesiri altında meydana gelen bir efsaneye göre, Konya adının anlamı şöyle izah edilir.

 Doğudan gelen iki veli, rüzgar hızıyla uçar gibi Anadolu içlerinde ilerlemektedir. İlk harektinden beri epeyce yol Katetmişlerdir.

Yemyeşil ovaları, şırıl şırıl pınarları, berrak akan ırmakları bulunan bir yere gelince istirahat etmak isterler. Biri diğerine "Konalım mı?" (Konaklayalım mı=) diye sorar. Diğeri böyle bir teklif beklemekletdir sanki; "Ne duruyorsun kon, ya!" Bunun üzerine iki veli burada konaklayarak sonrakilere örnek olurlar.
      Böylece burada kurulan yeni İl "Konya" adıyla tanınır,"Konya" adıyla bilinir.

0