Cevaplar

2012-10-15T18:03:30+03:00

Nüfus artış hızını azaltmaya yönelik olarak uygulanan nüfus politikası Çin ve Hindistan gibi ülkelerde uygulanan nüfus politikası


Dünyadaki ülkelerin genel olarak uygulanan 3 farklı nüfus politikası vardır

1-Nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politika (Çin,Hindistan)
2-Nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik politika (Gelişmiş Avrupa ülkeleri İngiltere,Fransa,İsveç)
3-Nüfusun niteliği ve niceliğini iyileştirmeye yönelik politikalar (Gelişmekte olan ülkeler)

-Genel olarak nüfus politikalarının temelinde nüfusu kontrol altında tutma çabaları bulunmaktadır

1-Ülkelerin farklı nüfus politikaları:
Nüfus artışı her yerde farklılıklar gösterdiği gibi zaman içinde de değişebilirBazı ülkeler nüfus artışlarını düşürmeye çalışırken bazı ülkeler düşürdükleri nüfus artışlarını artırmaya çalışmaktadırlar

2-Nüfus politikalarının olumlu olumsuz yönleri

Nüfus artış hızının düşmesinin Olumlu Yönleri,Olumsuz Yönleri 

1-Hayat standardı yükselir -Yaşlı nüfus artar
2-Ülkede yatırımlara daha fazla pay ayrılırÇalışanlar azalır Tüketici nüfus artar
3-İşsizlik azalır Cinsiyet dengesizliği 
4-Tasarruflar artar Dinamik iş gücü azalır 

Nüfus Artış Hızının Yüksek Olmasının Olumlu Yönleri ve Olumsuz Yönleri
1-Üretim ve vergi gelirleri artar, İşsizlik artar,
2-İş gücü ucuzlar, -İthalat artar,ihracat azalır,
3-Yeni B alanları ortaya çıkar, -Eğitim sağlık sorunları ortaya çıkar,
4-Mal ve hizmetlere talep artar, -Çevre sorunları ve gecekondulaşma başlar,
5-Genç nüfus artar -Konut sıkıntısı ortaya çıkarTasarruflar azalır

2 5 2
2012-10-15T18:03:50+03:00

En Az 3 Çocuk :D AShdsahdshadhsa

1 1 1