Cevaplar

2012-10-15T18:34:28+03:00

Farklı meslek gruplarının, farklı gelir tabakalarının kendilerine has argoları olduğu gibi farklı ağızların da kendilerine ait argoları bulunmaktadır. “Ağızlarla ölçünlü dil arasındaki ses ve biçime dayalı küçük ayrılıklar, ağızların kendi argolarını oluşturmalarına zemin hazırlamıştır.”

Argo sözcükler çoğu zaman, genel olarak kullanılan dilde var olan bir sözcüğe başka bir anlam yükleyerek türetilir. Örneğin çalışkan ve saf öğrenci anlamına gelen inek ve para anlamına kullanılan arpa sözcükleri böyle türetilmiştir. Yabancı dillerdeki sözcük ya da sözcük parçalarını değiştirmeden ya da bozarak alıp Türkçe'deki sözcük parçalarıyla birleştirerek türetilen argo sözcükler de vardır. Örneğin, Türkçe'deki atma sözcüğünü Fransızca tion ekinden bozma syon'la birleştirerek oluşturulan atmasyon, uydurma, yalan haber anlamına gelir.


ARGO ÇEŞİTLERİ2 Denizcilik argosu
3 Dilenci argosu
4 Eğlence yerleri argosu
5 Esnaf argosu
8 Göçmen argosu
9 Hapishane, tutukevi argosu
10 Hırsız, dolandırıcı, yankesici argosu
11 Kabadayı argosu
12 Kışla, asker argosu
13 Kumar argosu
14 Manga argosu
15 Spor argosu
16 Şoför argosu
17 Uyuşturucu argosu
18 Yatılı okul, okul, öğrenci argosu


2 4 2