Cevaplar

2012-10-15T18:45:16+03:00

elinle çalınan bir alet ........................................

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-15T18:46:05+03:00

Türkçe'de ezgi sözcüğü yabancı dillerden gelen melodi sözcüğüne karşılık olarak önerilmiş bir sözcüktür.

Anlam

Belli bir duyguyu yansıtması için yan yana getirilen notalar dizisine işaret etmektedir.

Açıklama

Müzikal yapıtlarda bu notalar dizisine bir sözler dizisi de eşlik ettirilebilir; nitekim türküler bu yolla ortaya konmuş sanat yapıtlarıdır. Ancak ezgi bu sözler dizisinden bağımsızdır. Aynı ezgiyi kullanan başka başka türkülerin varlığı da bu durumu kanıtlamaktadır.

Duyguların Anlatımı

Duygular sanatın her türü ile yansıtılabilir. Şiir, öykü, roman, destan, resim, mimari yapıt ile... Elbette müzik ile de. Dahası müziğin başta geldiği bile söylenebilir. Bunun nedeni müziğin en eski sanat türü oluşudur. İnsanların yaşadıkları en eski mağaralarda resimlere raslanmış olması resmin en eski sanat türü olduğunu göstermez; müziğin böyle bir iz bırakabilme özelliğinden yoksun oluşu, onun en eski sanat türü oluşunun farkedilmesini engelleyen başlıca etkendir.Yine de farklı dilleri konuşan insanlar açısında müziğin ortak bir dil oluşturması değinilen konuda güçlü bir kanıt olarak değerlendirilebilir. 

Nitekim kendi diline benzemeyen dillerde söylenen müzikal yapıtlardan insanların hüzünlenebilmesi, bu sanat türünün bir ortak dil oluşu ve eskiliği konusunda su götürmez bir kanıt sunmaktadır.
Burada müzikal yapıtın hüzün yaratabilme özelliği, onun içerdiği ezgiden kaynaklanmaktadır; çünkü ezgi müziğin somutlaşmış ortak dilidir; o, sanat yapıtı olarak kendisini ortaya koyan müzikten başka bir varlık değildir.

0