Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-15T19:00:03+03:00


Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) İle Coğrafya Derslerine Yönelik ÖğretimMateryallerinin Hazırlanması
The Supply of the Teaching Materials Provided ByGeographic Information Systems (GIS) For Geography Courses
İskender DÖLEK
1
Selçuk Beşir DEMİR
2
Özet:
Teknolojik gelişmelere paralel olarak eğitim-öğretim sürecinde ve öğretim materyallerinde de hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır.

0