Cevaplar

2013-03-26T23:10:35+02:00

Çözünürlük belirli bir sıcaklıkta 100 ml suda çözünen maksimum madde miktarına çözünürlük denir. Çözücü akışkan (ki genellikle aşırı miktarda bulunur) solvent olarak adlandırılır ve birlikte çözeltiyi oluştururlar. Çözümlendirme işlemi solvasyon (çözücü su ise hidrasyon) olarak adlandırılır.

Sıcaklık sadece çözünme hızını etkiler.

çözücünün çözebileceği kadar madde çözmesine doymuş çözelti denir. Çözeltinin denge durumu sıcaklığa bağlıdır. Belirli miktardaki bir çözücü içinde çözünebilecek maksimum çözünen madde miktarına o maddenin o çözücü içindeki çözünürlüğü denir ve genellikle doymuş çözeltinin maksimum konsantrasyonu olarak ifade edilir. Bir maddenin bir başka madde içindeki çözünürlüğü çözücü ile çözünen arasındaki intermoleküler kuvvetlersıcaklık çözümlendirmeye eşlik eden entropi değişimi diğer maddelerin varlığı ve miktarları ve bazen de basınç veya çözücü gazın kısmi basıncından etkilenir.

Çözünürlük sabiti nisbeten düşük çözünürülükteki iyonik bileşiklerin doymuş çözeltilerini tanımlamada kullanılır (bkz. çözünürlük dengesi). Tuzlar için çözünürlük sabiti sulu çözeltilerdeki çözünebilir maksimum miktarıdır. Çözünürlük sabiti denge sabitinin özel bir halidir. Çözünmüş ve çözünmemiş tuz arasındaki dengeyi tanımlar. Çözünürlük sabitinin bilinmesi aynı zamanda çöktürme (çözünme reaksiyonunun tersi) işlemlerinde de çok faydalıdır. Sıcaklık diğer denge sabitlerinin olduğu gibi çözünürlük sabitinin de nümerik değerini etkiler.

Çözeltilerin genel anlamda katıların sıvılara karıştırılmasıyla elde edildiği düşünülürse de herhangi iki madde karıştırılıp çözelti elde edilebilir. Karbonatlı su gazın suda çözünmüş hali olup bir çözeltidir hidrojen (gaz) palladyum metali (katı) içinde çözünebilir ve paslanmaz çelik aslında bir katının bir başka katı içinde çözünmüş halidir (alaşım).

Çözünürlüğe etki eden faktörler

* Çözücünün ve çözünenin cinsine göre
* Basınç: Katı ve sıvıların çözünürlüğüne basıncın pek etkisi yoktur. Gazların çözünürlüğü ise basınçla doğru orantılıdır.
* Sıcaklık: Katıların ve sıvıların çözünürlüğü sıcaklıkla çoğunlukla artarken gazların çözünürlüğü sıcaklık artışıyla azalır.
* Ortak iyon derişimi: Ortak iyon çözünürlüğü azaltır.

0