Cevaplar

2012-10-15T19:23:23+03:00

o işleri coktan unuttum arkadaş ☺

0
2012-10-15T19:25:51+03:00
Odanın tam ortasında koyulan müzik setinin sesi en yüksek seviyedeyken odanın tüm camları titreşir.
Bu olaya göre,
1. Ses her yöne yayılır.
2. Şiddeti yüksek olan sesler, daha uzaktan işitilir.
3. Ses boşlukta yayılır.
yargılarından hangileri söylenebilir?   Yalnız 1   1 ve 2   1 ve 3   2 ve 3 Soru 2   Ses, bir engelle karşılaştığında yansımaya uğrar.
Buna göre,
1. Yankı oluşumu
2. Yarasaların yolunu bulması
3. Su derinliğini ölçmek için ses dalgalarının kullanılması
olaylarından hangileri sesin yansıması sonucu oluşur?   1 ve 2   1 ve 3   2 ve 3   1,2 ve 3 Soru 3   - Sesi iyi soğurma
- Yüzeyinin açık renkli olması
- Sesi iyi yansıtması
- Yüzeyinin parlak olması
Yukarıdakilerden kaç tanesi ses yalıtımında kullanılacak maddelerin özelliğidir?   1   2   3   4 Soru 4   Ses bir engelle karşılaşınca soğurulur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sesin soğurulduğunu gösterir?   Bir dağın karşısında bağıran insanın, bir zaman sonra kendi sesini işitmesi   Bir otomobilin sesinin, aracın içindeyken az, dışardayken çok duyulması   Bir ses kaynağına yakın olunca sesin çok işitilmesi, uzak olunca az işitilmesi   Uzaktaki trenin sesini işitemeyen bir kişinin, kulağını raylara dayanınca trenin sesini işitmesi Soru 5   Bir öğrenci çalışır haldeki radyosunu belli bir mesafeden dinledikten sonra, radyonun üzerine karton kutuyu kapatıp yeniden dinliyor. Karton kutu kapatıldıktan sonra öğrencinin işittiği ses azalıyor.
Buna göre öğrenci, 
1. Ses karton kutu tarafından soğurulmuştur.
2. Soğurulan sesin şiddeti azalır.
3. Ses katılarda yayılmaz.
yargılarından hangilerine ulaşabilir?   Yalnız 1   1 ve 2   2 ve 3   1,2 ve 3 Soru 6   Aşağıdakilerden hangisi sesin yansıma özelliği kullanılarak yapılmıştır?   Sonar   Mikrofon   Kulaklık   Megafon Soru 7   Bir öğrenci çalar saatini, sırasıyla karton kutu, cam kutu ve tahta kutuya yerleştirip, her defasında aynı uzaklıktan dinliyor.
Öğrencinin işittiği ses her defasında farklı olduğuna göre, öğrenci aşağıdakilerden hangisine ulaşamaz?   Farklı maddeler sesi farklı soğurur   Ses katı maddelerde yayılır   Soğurulan sesin şiddeti değişmez   Ses havada yayılır Soru 8   Aşağıdakilerden hangisi sesin, meydana gelişi, yayılmsaı, duyulması ve özellikleriyle ilgilenen bilim dalıdır?   Müzik   Ultrason   Megafon   Akustik Soru 9   Sesle ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?   Ses boşlukta yayılmaz   Ses, en hızlı katı maddelerde yayılır   Tiyatro ve konser salonlarının yapımında, ses iyi yansıtan maddeler kullanılır   Tiyatro ve konser salonlarının yapımında, sesi iyi soğuran maddeler kullanılır. Soru 10   Sesle ilgili olarak verilen,
1. Ses, boşlukta yayılır
2. Ses, en hızlı katılarda yayılır
3. Ses, titreşimle yayılır
bilgilerinden hangileri doğrudur?  A 1 ve 2  B 1 ve 3  C 2 ve 3  D 1,2 ve 3

 Sesi iyi soğurma
- Yüzeyinin açık renkli olması
- Sesi iyi yansıtması
- Yüzeyinin parlak olması
Yukarıdakilerden kaç tanesi ses yalıtımında kullanılacak maddelerin özelliğidir?   1   2   3   4 Soru 4   Ses bir engelle karşılaşınca soğurulur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sesin soğurulduğunu gösterir?   Bir dağın karşısında bağıran insanın, bir zaman sonra kendi sesini işitmesi   Bir otomobilin sesinin, aracın içindeyken az, dışardayken çok duyulması   Bir ses kaynağına yakın olunca sesin çok işitilmesi, uzak olunca az işitilmesi   Uzaktaki trenin sesini işitemeyen bir kişinin, kulağını raylara dayanınca trenin sesini işitmesi Soru 5   Bir öğrenci çalışır haldeki radyosunu belli bir mesafeden dinledikten sonra, radyonun üzerine karton kutuyu kapatıp yeniden dinliyor. Karton kutu kapatıldıktan sonra öğrencinin işittiği ses azalıyor.
Buna göre öğrenci, 
1. Ses karton kutu tarafından soğurulmuştur.
2. Soğurulan sesin şiddeti azalır.
3. Ses katılarda yayılmaz.
yargılarından hangilerine ulaşabilir?   Yalnız 1   1 ve 2   2 ve 3   1,2 ve 3 Soru 6   Aşağıdakilerden hangisi sesin yansıma özelliği kullanılarak yapılmıştır?   Sonar   Mikrofon   Kulaklık   Megafon Soru 7   Bir öğrenci çalar saatini, sırasıyla karton kutu, cam kutu ve tahta kutuya yerleştirip, her defasında aynı uzaklıktan dinliyor.
Öğrencinin işittiği ses her defasında farklı olduğuna göre, öğrenci aşağıdakilerden hangisine ulaşamaz?   Farklı maddeler sesi farklı soğurur   Ses katı maddelerde yayılır   Soğurulan sesin şiddeti değişmez   Ses havada yayılır Soru 8   Aşağıdakilerden hangisi sesin, meydana gelişi, yayılmsaı, duyulması ve özellikleriyle ilgilenen bilim dalıdır?   Müzik   Ultrason   Megafon   Akustik Soru 9   Sesle ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?   Ses boşlukta yayılmaz   Ses, en hızlı katı maddelerde yayılır   Tiyatro ve konser salonlarının yapımında, ses iyi yansıtan maddeler kullanılır   Tiyatro ve konser salonlarının yapımında, sesi iyi soğuran maddeler kullanılır. Soru 10   Sesle ilgili olarak verilen,
1. Ses, boşlukta yayılır
2. Ses, en hızlı katılarda yayılır
3. Ses, titreşimle yayılır
bilgilerinden hangileri doğrudur?  A 1 ve 2  B 1 ve 3  C 2 ve 3  D 1,2 ve 3 Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir.Sonuçları al. Başarıyla tamamladınız
0