Cevaplar

2012-10-15T19:53:59+03:00
daltonun kısmi basınç kanunu

Dalton Kısmi Basınçlar Kanunu Nedir?.. - John Dalton - Gazların Kısmi Basıncı Kapalı bir kaptaki bir gaz karışımının basıncı bu gaz karışımını oluşturan gazların basınçlarının toplamına eşittir. Diğer bir deyişle bir bütün, kendisini oluşturan parçaların toplamına eşittir. Karışımdaki bir gazın basıncı o gazın molekül sayısının toplam molekül sayısına oranıyla ilgilidir. Bu orana kısmi basınç ( PP ) denir. P Toplam = PPa + PPb + PPc + …………… Ppa = P Toplam x %Va 100 Örnek : Atmosferi oluşturan hava moleküllerinin kısmi basınçlarını görelim. O2 Kısmi Basıncı PP O2 = %21 x 760 mmhg. = 160 mmhg. 100 Diğer gazların basınçları toplamı PP D = %79 x 760 = 600 mmhg. 100 CO2 Kısmi Basıncı PP CO2 = %0,03 x 760 = 0,23 mmhg. 100 130 feet’ e daldığımızda durum biraz daha farklıdır. Bu derinlikte 3800 mmhg. ( 760 x 5 ) kadar basınç vardır ve tüpün havasındaki karışım oranı aynı kalmakla birlikte basınç 5 kat artmıştır. Bu durumda; O2 Kısmi Basıncı PP O2 = %21 x 3800 = 800 mmhg. 100 Diğer Gazların Kısmi Basıncı PP D = %79 x 3800 = 3000 mmhg. 100 CO2 Kısmi Basıncı PP CO2 = %0,03 x 3800 = 1,14 mmhg. dir. 100 Buradan şu sonuç çıkarılmalıdır; 130 feet’ teki bir dalgıç satıhtakinden 5 katı fazla hava solumaktadır...

1 5 1