Cevaplar

2012-10-15T20:03:05+03:00

1.      Göl çanakları hangi yollarla oluşmaktadır?

-   Göller karalar üzerindeki çukur alanların suyla dolması ile oluşur.

2.      Tektonik göller nasıl oluşmaktadır?Yurdumuzdaki başlıca örnekler nelerdir?

-   Yerkabuğunun çökmesi veya kırılmasıyla meydana gelen çukurların su ile dolmasıyla oluşurlar.Yurdumuzdaki örnekler Hazar Gölü , Burdur Gölü ve Acıgöldür.

3.      Hangi göllerimiz alüvyal setlerle denizden ayrılma sonucu oluşmuştur?

-   Bir vadinin , kenarlardan inen akarsuların yığdıkları alüvyonlar ve birikinti konileriyle tıkanması sonucu oluşan göllerimiz Mogan Gölü , Çamiçi ve Köyceğiz Gölleridir.

4.      Yurdumuzda vadi yamaçlarında görülen heyelanların oluşturduğu göllere ikiörnek veriniz.

2 5 2
2012-10-15T20:06:03+03:00

Soru 1. Çöküntü havzaları içinde oluşan büyük göller aşağıdaki bölgelerin hangisinde yaygın olarak görülür?

A)       Doğu Afrika

B)      Kuzey Amerika

C)      Asya’nın batısı

D)      Kuzeybatı Avrupa

E)      Güney Amerika

 

Soru 4. Bir akarsudan sulama amacı ile yılın ancak belli bir kesiminde yararlanılabiliyorsa, bu durum akarsuyun öncelikle hangi özelliği ile ilgili olabilir?

A)       Rejimiyle

B)      Akımıyla

C)      Hızıyla

D)      Eğimiyle

E)      Yüküyle

 

Soru 5. “Türkiye’de akarsular, saniyede akıttıkları toplam su miktarı bakımından fazla zengin sayılmaz. Ancak enerji potansiyeli bakımından oldukça zengindir.”

Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olabilir?

A)       Akarsu yataklarında eğimin fazla olduğuna

B)      Akarsu havzalarının geniş olduğuna

C)      Akarsuların kar suyuyla beslendiğine

D)      Akarsu rejimlerinin düzensizliğine

E)      Akarsuların sık sık yatak değiştirdiğine.

 

Soru  6. Akarsulardan;

I.         Ulaşım

II.        Turizm

III.      Enerji üretimi

IV.     Sulama ve kullanma suyu sağlama alanlarında yaralanılabilir.

Türkiye’deki akarsulardan bu alanların en çok hangilerinden yararlanılmaktadır?

A)  I ve II           B)  I ve III            C) I ve  IV

D) II ve III          E) III ve IV

 

Soru 7. Çok kısa bir süre içinde birden bire kabararak coşkun bir şekilde akan, sonra kuruyacak duruma gelen akarsulara “sel rejimli” akarsular denir. Bölgelerin yağış rejimi göz (bilgi yelpazesi.net) önüne alındığında, sel rejimli akarsuların daha çok hangi bölgede görülmesi beklenir?

A)       İç Anadolu Bölgesinde

B)      Marmara Bölgesinde

C)      Ege Bölgesinde

D)      Karadeniz Bölgesinde

E)      Doğu Anadolu Bölgesinde

 

Soru 8. Aşağıdaki göllerden hangisi volkanik set gölü sınıflandırmasına girer?

A)       Van Gölü

B)      Yedi Göller

C)      Tuz Gölü

D)      Uluba Gölü

E)      Abant Gölü

6 4 6