1) Şiirlerden yazıldığı ...................... ilgili sosyal hayat hakkında bilgiler edinilebilir.

2) Şairler yetiştikleri dönemin ........... ve .......... hayatını eserlerine yansıtırlar.

3) Namık Kemal'in Tanzimat Döneminde toplumda etkili olan hak,adalet,hürriyet gibi kavramlar, şiirlerde döneminin ................ yansıtmak için kullanılmıştır.

4) Yunus Emre'nin şiirinde 13 ve 14. yüzyılda Anadolu'da yaygınlaşan ......... etkisi vardır.

5) Aşağıdakilerden hangisi bir şiirin yazıldığı dönemde hakim olan zihniyeti ortaya koymaz ?

A) Dönemin siyasi yapısının bilinmesi

B) Dönemin eserlerinin bilinmesi

C) Dönemin sosyal yapısının bilinmesi

D) Dönemin adli yapısının bilinmesi

E) Dönemin edebi akımlarının bilinmesi

6) Doğru veya yanlış cevaplarınızı bekliyorum :)

1-( ) Şairler toplumun değerlerine bağlı kalmak zorunda değildirler.

2-( ) Şiirde yapı, anlam ve yapı ses kaynaşmasından oluşan birimlerle sağlanır.

3-( ) Bir dizelik şiire beyit denir.

1

Cevaplar

2012-10-15T20:09:34+03:00

iirlerden yazıldığı DÖNEMLE ilgili sosyal hayat hakkında bilgiler edinilebilirŞairler yetiştikleri dönemin SOSYAL ve SİYASİ hayatını eserlerine yansıtırlarNamık Kemal'in yetiştiği Tanzimat Döneminde toplumda etkili olan hakadalethürriyet gibi kavramlarşiirlerde döneminin ZİHNİYETİNİ yansıtmak için 

 6.sorunun cevabı D

2 5 2