Cevaplar

2015-11-23T19:23:30+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

Uyak (Kafiye) dize sonlarında eklerin uyumuna kafiye denmektedir.

=> Kafiye gruptur.;
a) Yarım kafiye
>> Dizelerdeki tek ses benzerliğine kafiye denir.
 

Örnek
Süt
Et => -t , yarım kafiye
Kıt
Yat


b) Tam kafiye
>> Dize sonlarında iki ses benzerliğine dayanan kafiyedir.
Örnek
Duvar
Çınar 
=> -ar, tam kafiye

c) Zengin kafiye
>> Mısra sonlarında 3 veya daha fazla sesin benzerliğinde dayanan kafiyedir.
Örnek
Diler
Biler
Siler
Kiler
=> -iler, zengin kafiye

d) Cinaslı kafiye
>> Dize sonlarında yazılışları aynı ama anlamları farklı olan kafiye çeşidine cinaslı kafiye denir. 
Örnek
Benden sana öğüt
Kendi ununu öğüt
=> 1. dizedeki öğüt; tavsiye anlamındadır.
2. dizedeki öğüt; ekmek anlamındadır.
Öğüt, cinaslı kafiye.

Not: Her türlü sesteş kelime cinaslı kafiyedir. 

=> Tunç kafiye
>> Mısra sonundaki bir kelimenin tamamının diğer mısra sonundaki kelienin içinde aynen ker almasına tunç kafiye denir.
Örnek
----- akarsu
----- su
=> -su , tunç kafiyedir. 

Redif
>> Dize sonlarında yazılışları, anlamları, görevleri aynı olan ek ya da sözcüklere redif denir.
( Redif ekte, kafiye kökte aranır. Redif ve kafiye mısranın en son kelimesinin en son harfinde aranır.)
Örnek
--- Kanda
--- Sonda 
=> -da, bulunma hali; redif

Redifler iki çeşittir;

a) Kelime redif
>> Yazılış ve okunuşları aynı olan kelimelere kelime redif denir.
Örnek
Bahar gelir, yaz olur.
Ördek gider, kaz olur.
Sevgi böylece şen olur.
=> olur ; kelime redif

b) Ek redif
>> Mısra sonlarındaki en son kelimelerin sonlarındaki ekler ortak bir görevde ise bunlar ek rediftir. 
Örnek
--- verenler
--- gidenler
--- erenler
--- görenler
=> - erler ; ek redif

iyi ödevler. :)


2 4 2