Cevaplar

2015-09-02T15:32:32+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
İlk olarak reaksiyona giren maddelerin mol sayılarını hesaplayalım; 
NaOH= (0,05).(0,36)=0,018 mol
CH_{3} COOH = (0,05).(0,56)=0,028 mol olacaktır.

Reaksiyon denklemi;

NaOH      +      CH₃COOH ==  CH₃COONa  +   H₂O
0,018 mol         0,028 mol
-0,018              -0,018               +0,018           +0,018 
   -                    0,01 mol            0,018 mol      0,018 mol
   -                    0,001 M               0,0018 M 
Görüldüğü gibi reaksiyonda NaOH tamamen harcanırken CH₃COOH ve  CH₃COONa bileşikleri ortamda bulunmaktadır. Biri asit ve diğeri bu asidin bazik tuzu olduğuna göre bir tampon çözelti oluşacaktır.

Tampon çözeltilerde hidrojen derişimi;

[H₃O⁺] = Ka x [ HA] / [A⁻]

denklemi ile hesaplanır. CH₃COOH un Ka değeri 
1,8 x 10⁻⁵ dir. Buna göre;

[H₃O⁺] = (1,8 x10⁻⁵) x (10⁻³) / (1,8 x10⁻³)= 10⁻⁵ M olacaktır.

Bu durumda çözeltinin pH'ı   -log(10⁻⁵)=5 dir.1 5 1