Kurtuluş savaşı ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi yazınız.yani orada yaşasaydınız ne gibi sorunlar olurdu neler isterdiniz bunula ilgili 7-8 satırlık yazı istiyorum.DİKKAT:saçma yazılar silinecektir lütfen özenerek yazınız.şimdiden teşekkürler...

2

Cevaplar

2012-10-15T21:09:21+03:00

Türk Kurtuluş Savaşıİstiklâl HarbiTürk İstiklâl Harbi ya da Millî Mücadele olarak adlandırılan, I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu'nun İtilaf Devletleri'nce işgali sonucunda Misak-ı Millî sınırları içinde ülke bütünlüğünü korumak için girişilen çok cepheli siyasi ve askeri mücadele. 1919-1922 yılları arasında gerçekleşmiş ve 11 Ekim 1922'de imzalanan Mudanya Mütarekesi ile fiilen, 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması ile resmen sona ermiştir.

Kurtuluş Savaşı, dört belirgin döneme ayrılabilir:

I. Dünya Savaşı sonrası dönemi: Mondros Mütarekesi'nin yürürlüğe girdiği 30 Ekim 1918'den, Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu müfettişi olarak Anadolu'ya yola çıktığı 19 Mayıs 1919'a kadardır Örgütlenme dönemi: Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışından, Ankara'daki Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920'ye kadardır. Hakimiyetin sağlanması dönemi: 23 Nisan 1920'den, Londra Barış Konferansı'nın ikinci safhasının başladığı Mart 1922'ye kadardır.[14] Barışın sağlanması dönemi: Mart 1922'den, Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim 1923'e kadardır.
1 4 1
2012-10-15T22:32:37+03:00

bu vatan bizim bu toprak bizim diyen 2850 yiğitten sadece 560000 kalmıştı ve bende onlar gibi çarpışıp ekmeksiz susuz    analarımız eşlerimiz çocuklarımız daha rahat yaşasın diye   bu toprak bizim   

0