Cevaplar

2012-10-15T21:10:35+03:00

Kıskançlığın sonradan öğrenilen bir duygu olduğu psikologlarca söylenilse de , kökü insanlık tarihi kadar eskilere varan ve insanlık tarihi içinde işlene işlene gelişmiş , uzun süreli hedefleri olan bir ilişki içinde gelişen duyguların yol açtığı olumsuz sonuçlara yol açan duygulardan ibarettir.

Kıskançlık aynı zamanda insanlığın evrimsel süreç içinde kazandığı kültürel bir olgu olup azının aşkın koruyucusu olduğuna inanılan duygu olmasına rağmen , az olanın kişide artması ve benliğini sarması durumunda hem bu duygunun var olduğu kişide , çevresinde bulunanlara ve yakınlarına büyük zararlar veren canavara dönüşmesi de mümkündür.İnsanlık tarihi içinde kültürlere kazınmış, ahlak değerlerinin reddettiği , inançlar içinde kötülüklerinden bahsedilip uzak durulması gereken bir duygudur. 

Mitolojik bilgilere indiğimizde; Tanrıların – tanrılarla, tanrıçaların – tanrıçalarla, tanrıçaların –tanrılarla , insanların-insanlarla , insanların tanrı ve tanrıçalarla olan ilişkilerinde bile bu duyguların yol açtığı kötü olaylara sebebiyet veren bir çok efsaneler, masallar ve hikayelere sıkça rastlarız. İnsan- insan ilişkilerini olumsuz etkileyerek sevenlerin ayrılmasına , acılar çekmesine ve hatta insanın hayatına sonlandırmasına kadar varan intihar ve cinayetlere kadar varan pek çok olay duymuşuzdur. Tiyatro oyunlarına girmiş, sinema sanatlarına yönelik bir çok filmin konusu olmuştur.

İnsan ahlakının kaynağı olan dinsel inançların bütününde nefislerin kıskançlığa yatkın olduğu vurgulanarak sakınılması gerektiğinden bahsedilir. Kıskançlık duyan insanların şerrinden sakınılması gerektiği ve ne tür kötülüklere kapı açtığını vurgulayan sözlerle ifade edilip , bu duygulardan uzak durulması ve bu duygulara sahip olanlardan sakınılması, uzak durulması yönünde tembih ve nasihatlere yer verilir.

Kıskançlığın nedenleri ve tanımı 

Kıskançlık nedenleri ; kendinde olmayana karşı duyulan öfkeyle başlayan imrenme ve çekememezlik, aidiyet duygusu içinde başlayan sahip olma ve paylaşamamazlık, düşük benlik duygusu ve bağımlılığın yol açtığı olumsuzluklar neticesinde oluşan ilgi ve alaka beklentisi , narsisliğin yol açtığı kendini aşırı beğenme dürtüsüyle övgü ve saygınlık beklentileri, kıskançlığın temel nedenleri arasındadır.

İyiye, güzele, başarıya ve mutluluğa duyulan özlem ve bunlara sahip olanlara karşı duyulan imrenmeyle birlikte , ulaşılamadığında ise “ kedi uzanamadığı ciğere mundar der” deyimiyle ifade edilen küçümseme ve art niyet arama duygularına da kıskançlık denir.
Kıskanç olanlarda bir veya birden çok korku egemendir; ihmal edilme, terk edilme , sevgisini kaybetme ve başka hemcinsiyle paylaşma korkuları vardır.Bir kısmında ise derin bir güven problemi vardır ve karşı tarafa bağlanmada güvensizlik yaşarlar. Tehdit hissettiği kişilere karşı da tuzak kurma veya onları eleştiriler değerlendirmede abartma eğilimi görülür. Sevdiğinin özgürlüğünü kısıtlayıcı davranış ve isteklerde bulunma , emirler yağdırma ve kıskanılanın etrafına duvar örme girişimleridir.Bunlar bazen sevilene sahip çıkmak ve bazen de kötülüklerden koruyormuş izlenimi verilerek yapılır.
Özgüveni olmayan ve düşük benlik duygusu içinde olanlar kıskançtır. Prof. Dattillio sonradan öğrenilen bir şey olarak nitelendirdiği kıskançlığın bir hastalık değil ama bir psikolojik bozukluk olduğunu , kişilerin güvensizlikleri nedeniyle olaylarla başedemedikleri zaman kullandıkları bir savunma mekanizması olduğunu belirtir.

2 1 2
2012-10-15T21:12:27+03:00

( I. BÖLÜM )
KISKANÇLIĞIN BİREYSEL ZARARLARI 

1- Kıskançlık nedir ve kişilerdeki etkileri .
2- Mukayese etmek en büyük kıskançlık nedenidir.
3- Kıskançlık sevgi ve saygının katilidir
4- Kıskançlık insan yeteneklerinin öldürür.
5- Kıskançlık düşük benlikler yaratıp, içe kapanıklığı ve a sosyal yaşamı tetikler.
6- Kıskançlık paylaşım becerilerinin engelidir.
7- Kıskançlık yardımlaşma ve yardım alma becerilerin engelleridir.
8- Kıskançlık kin ve nefretin anası, suçlu aramanın tetikleyicisidir.
9- Kıskançlık kuşkucu bireyler yetiştirerek güveni zedeler.
10- Kıskançlık kişileri iftira atmaya yönlendirir.
11- Kıskançlık insanı madde bağımlılığına kadar götürür.
( II. BÖLÜM )
KISKANÇLIĞIN TOPLUMSAL ZARARLARI

1-Kıskançlık takım ve ekip çalışmanın engelidir.
2- Kıskançlık büyük düşünüp büyük işler başarmayı engeller.
3-Toplumsal güvenin sağlanmasının engelidir.
4- Kıskançlık kaynakların verimli kullanılmasını engelleyip israfa neden olur.
5-Kıskançlık toplumda karamsar düşüncelerin toplumsallaşmasına neden olur.
6-Kıskançlık toplumda fitne ve fesat üretir.
7-Kıskançlık toplumda teşvik yerine engelleyici cezaların ön plana çıkmasını sağlar.
8-Kıskançlık beyin göçünün en büyük nedenidir.
( III. BÖLÜM )
KISKANÇLIK İLLETİNDEN KURTULUŞUN YOLLARI

1-Kıskançlıktan kurtuluş için çözümler.
2-Yaradılış ve doğumla gelen hiçbir eksikliğimizin olmadığını bilmek.
3-Yeteneklerimizi keşfederek geliştirmek ve sevdiğimiz işleri yapmak.
4-Hayatı sevmek ve bize her şeyi vermeye hazır olduğunu bilmek.
5-Olumlu düşünmek.
6-Bütünü ve varlıkların ilişkilerini görmek.
7-Hayal kurma ve projeye dönüştürme becerilerini geliştirmek.
8-İyiyi görebilmek ve iltifat etmesini öğrenmek.
9-Yardım etme ve alma becerilerini geliştirmek.
10-Planlı ve proğramlı çalışarak azimli olmak.

1 5 1