Cevaplar

2012-10-15T21:11:05+03:00
Barajlar ve çevreye etkileri

Barajlar, sel ve taşkınları önlemek, tarım arazilerini sulamak, yerleşim yerlerinin su ihtiyacını karşılamak, elektrik üretmek için inşa ediliyorlar.
Barajlar, genellikle dağların arasına yapılır. Baraj arkasında biriken sular göl oluşturur. Barajlar toprak dolgu, kaya dolgu veya beton dolgu ile yapılıyorlar.
Dünyada, Hidroelektrik Santralleri (HES) ile enerji üretmek bilinen en eski yöntemlerden biri. Günümüzde ise çok çeşitli yöntemlerle enerji üretilmektedir. Nükleer enerji, fosil (kömür, doğal gaz, petrol) yakıtlar, güneş, rüzgar, jeotermal, bio, hidrojen vb. ile enerji üretiliyor. HES’ler günümüzde de enerji üretiminde kullanılıyor. Yeni yeni HES’ler yapılıyor.
HES’ler nehirlerin üzerinde inşa ediliyor. Önü kesilen su barajda toplanıyor. Suyun akış gücünden faydalanılarak elektrik üretiliyor.
1950 yılından sonra dünyada büyük hızla barajlar inşa edilmeye başlandı. 1950 yılından sonra dünyada, 45.000 adet baraj yapıldı.
Dünyada kullanılan elektriğin %19’u barajlardan sağlanıyor.
Türkiye’de 625 adet baraj bulunuyor. HES’lerin üretilen elektrikteki payı %22,36 civarındadır.
Kapitalizm kar amacıyla, doğayı özel mülkiyeti çoğaltan bir sömürü aracı olarak görüp kullanmaktadır. Doğada doğal olarak bulunan su, kapitalizm ile birlikte metaya dönüştü. Su kar elde etmek amacıyla, alınıp satılmaktadır.
Nehirlerin önünün kesilerek suyun barajlarda toplanması, barajların bulunduğu alanlarda çevreye çeşitli zararlar vermektedir.

0