Cevaplar

2012-10-15T21:58:55+03:00

Enlemler ve boylamlar yardımıyla....

0
2012-10-15T21:59:09+03:00

Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir

Herhangi bir yerin kıtalara, denizlere, dağ sıralarına, boğazlara ,komşu ülkelere, ulaşım yollarına, yer altı ve yerüstü kaynaklarına göre olan konumu ve yükseklik değerleri özel konumudur.

ÖZEL KONUM ÜLKELERİN; jeopolitik konumunu, iklimini, nüfusun dağılışını, yerleşme şartlarını ,turizm faaliyetlerini, ulaşım imkanını, ekonomik faaliyetlerini etkiler. 


2 3 2