Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-15T22:58:25+03:00

Bir çözeltinin pH değeri biyolojik moleküllerin aktivitesini etkilediğinden dolayı laboratuarlarda

pH değerinin ölçümü büyük önem kazanır. Örneğin, bakteriler ancak dar bir pH

aralığında çok iyi büyürler. Bundan dolayı, kültürün pH 'sı çok dikkatli şekilde ayarlanmalıdır.

Biyolojik katalizör olan enzimler, en iyi şekilde pH 1 - pH 4 aralığında çalışırlar. Midede

bulunan pepsin enzimi için bu değer 8-9 dur.

Laboratuarlarda bir çözeltinin pH değeri pH metre denilen aygıtlar veya kolorimetrik indikatörler

ile yapılır. Kolorimetrik yöntemde, asit-baz indikatörleri denilen belli hidrojen

iyon derişimleriyle renkleri değişen kimyasal boyalar kullanılır (Çizelge 11.5) Örneğin,

nitrazin boyası içeren kağıt pH 4,5 de sarıpH 7,5 de mavidir. Bu tür özel kağıtlar hastanelerde

idrarın pH'sını ölçmede çok kullanılır. Asidik idrar, kağıdı sarıya çevirerek ortada

ciddi bir rahatsızlığın olduğunu gösterir              '   kanın değerini öğrenmek için '

1 3 1
2012-10-15T23:14:34+03:00

Düzgün yazarsan soruyu sevirinirim..

1 1 1