Cevaplar

2012-10-15T23:12:40+03:00

 İki ardışık sayının toplamı 97 ise bu sayılar kaçtır?

Cevap :     n

         +      n + 1 

                 97

Yukarıda iki ardışık sayı n ve n +1 ile gösterilmiştir. İlk iş olarak fazlalık olan 1 i toplamdan yani 97 den çıkarıyoruz.

      97 – 1 = 96     

Artık fazlalık kalmadığına göre; ve iki ardışık sayımız olduğuna göre, kalan sayıyı ikiye bölerek küçük sayıyı bulabiliriz.

  96 : 2 = 48    Küçük sayı

Büyük sayıyı bulmak için ise;

  48 + 1 = 49 İki ardışık çift sayının toplamı  178 ise bu sayılar kaçtır?

 

Cevap :     n

           +    n + 2   

                 178

 

Ardışık çift sayıların ikişer ikişer artıyor olması sebebiyle, bu defa ikinci sayımızdaki 2 fazlalığını toplamdan çıkarıyoruz.

 

 178 – 2 = 176

Artık fazlalık kalmadı. iki sayımız olduğu için sonucu ikiye bölerek küçük sayımızı bulabiliriz.

176 : 2 = 88 Küçük sayı

Büyük sayı, küçük sayıdan 2 fazla olduğuna göre; 2 ekleyerek büyük sayıyı bulabiliriz.

88 + 2 = 90 Büyük sayı

0
2012-10-15T23:12:53+03:00

Ardışık 5 ram sayının toplamı 180 ise en büyügü ?
x x+1 x+2 x+3 x+4
5x+10 =180
X =34
En büyügü ==> 34+4 =38

3 2 3