Cevaplar

2012-10-16T02:02:21+03:00

Önerme=Doğru yada yanlış ,kesin hüküm bildiren ifadelerdir.
p,q,r gibi sayılarla gösterilir


1 Doğru
0 Yanlış anlamına gelir

değil= bir önermede belirtilen olayın tersidir
örneğin 2+5=7 - p önermesi olursa 
p değil(p' ile gösterilir) 2+5#7 dir.

\/ = veya

/\=ve

=> İse

<=> ancak ve ancak anlamına gelir.

Veya İşlemi
\/
Bileşenlerinden en az birisi doğru(1) iken doğru diğer durumlarda yanlış(0)dır.

0
2012-10-16T03:01:00+03:00

• Mantık önermelerin doğruluğunu kanıtlamak için kullanılır.
• Önermenin ne olduğu ile ilgilenmek yerine bazı kurallar koyar ve
böylece önermenin genel formunun geçerli olup olmadığını
yargılar.
• Mantığın bize sağladığı kurallar, belirtilen aşamalardan çıkan
sonucun tutarlı olup olmadığını veya sonucun doğruluğunun
ispatlanması aşamasındaki basamaklarda hatalı bir kısmın bulunup
bulunmadığını değerlendirmemizi sağlar.

0