Cevaplar

2012-10-16T09:04:22+03:00

Renk körlüğü:

Kas erimesi:

0
En İyi Cevap!
2012-10-16T09:04:50+03:00
Genetik Bozukluk Nedir?   Genlerde ve kromozomlarda görülen anomaliler  sonucu ortaya çıkan durumdur. Kanser gibi bazı hastalıklar yaşam sırasında  edinilen ve bazı hücrelerde görülen genetik anomaliler nedeniyle olsa da genetik  hastalık terimi genellikle vücuttaki tüm hücrelerde bulunan ve döllenmeden beri  varolan hastalıklar için kullanılır. Bazı genetik bozukluklar, sperm ve  yumurtalar gibi üreme hücrelerini oluşturan mayoz bölünme sırasında oluşan  kromozom anomalileri nedeniyle ortaya çıkar. Bunlara örnek olarak Down sendromu  (fazla kromozom 21), Turner sendromu (45X0) ve Klinefelter sendromu (2 X  kromozomlu erkek) sayılabilir. Diğer genetik değişiklikler ebeveynler  tarafınfan tohum hücrelerin oluşturulması sırasında ortaya çıkabilir. Bunlara  bir örnek frajil X sendromu ya da Huntington hastalığına neden olabilen üçlü  yayılma tekrar mutasyonudur.  Hatalı genler  ebeveynlerden olduğu gibi alınmış da olabilir. Bu genellikle sağlıklı ama  resesif gen taşıyan iki kişinin üremesi ya da hatalı genin dominant olması sonucunda olabilir. Günümüzde yaklaşık 4.000 genetik bozukluk  bilinmekte ve her gün yenisi ortaya çıkarılmaktadır. Bazı genetik bozukluklar  çok ender görülür ve birkaç bin ya da milyon kişide bir görülürler. Kistik  fibroz en yaygın görülen genetik bozukluklardan biridir; ABDde nüfusun  yaklaşık %5i en azından hatalı genin bir kopyasını taşımaktadır.

 

1 5 1