Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-16T10:58:09+03:00

1. Tek romanı ve en önemli eseri "Üç İstanbul"da, II. Abdülhamit, II. Meşrutiyet ve Mütareke yıllarının İstanbul'unu anlattı. Gerçekçi kişiler, ayrıntılı tah­liller ve bu üç dönemin yaşantısından sunduğu canlı kesitlerle dikkat çeken bu roman, televizyon dizisine dönüştürüldü ve büyük ilgi topladı.

Bu parçada sözü edilen "Üç İstanbul" adlı ro­man aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

A) Tarık Buğra

B) Ahmet Hamdi Tanpınar

C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

D) Mithat Cemal Kuntay

E) Abdülhak Şinasi Hisar

 

2.  Şiirlerinde sembolizmin etkilerini görmek müm­kündür. Sembolizmin yansıdığı anlatım zaman zaman romanlarında da görülür. Ne var ki şiirle­riyle romanları içerik yönünden ayrılır. Metafizik eğilimleriyle estetik endişelerini şiire ayırdığı hal­de, sosyal temalar için düzyazıyı seçmiştir. Ro­manları, Türkiye sorunlarına kendine özgü yo­rumlar getirir. Medeniyet değiştirme girişimlerinin insanımızı sürüklediği çıkmazları araştırırken yap­tığı çözümlemeler, dikkate değerdir. "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" toplumumuzun bu değişme süreci içindeki durumunu, bireyden yola çıkarak topluma varan teknikle anlatan bir romanıdır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Hamdi Tanpınar

B) Yahya Kemal Beyatlı

C) Peyami Safa

D) Memduh Şevket Esendal

E) Ahmet Kutsi Tecer

 

0