Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-16T14:20:42+03:00

Elazığ’ın büyük bir hızla gelişmekte olan bu ilçesinin bugün bulunduğu yer 1934 yılından önce boş ve çorak bir araziden ibaretti. 1934 yılında Romanya’dan 300 hanelik bir soydaş kafilesinin bu bölgede iskan edilmesi planlanmış, 1935 yılında Devlet tarafından mahalli tarzda evler yapılarak söz konusu göçmen kafilesi buraya yerleştirilmiştir. Buraya yerleştirilen göçmen kafilesi için 1934 yılında Romanya’nın 1941 den sonra Bulgaristan’ın Silistre vilayetinin Tutrakan ilçesi Kovancılar köyünden Anavatana göç kararı alındı. Köstence Limanından İstanbul’a gelen soydaş kafilesi bu günkü Kovancılar ovasına gönderilerek civar köylere misafir olarak dağıtıldı.1935 yılı baharında zamanın valisi Tevfik GÜR tarafından Kovancılar’ın temeli atıldı. Türk vatandaşlığına geçirilen Balkan Türkleri çevre köyler halkının desteği ile Kovancılar ovasının batı kısmında yapılan 280 haneli evlere yerleştirildiler. Bu dönemde Çakırkaş ve Şenova köylerine aynı bölgeden gelen Türkler yerleştirildi.Buraya yerleştirilen göçmenler Romanya’daki köylerinin ismini bu köye ad olarak vermişlerdir. Böylece bu yeni yerleşim yerinin adı KOVANCILAR olmuştur. T.C. tarihinin ilk planlı köyü olma özelliğine sahip olan bu yerleşim yeri çalışkan vatandaşlarımız sayesinde hızla gelişmiş ve 1967 yılında belediye teşkilatı kurularak 19.09.1988 tarihinde 3352 sayılı kanunla Elazığ’a bağlı bir ilçe olmuştur.

KOVANCILARIN COĞRAFİ DURUMU

Kovancılar ilçe merkezi Elazığ’ın 65 km doğusundadır. Bingöl Elazığ karayolunun Tunceli karayolu ile kesiştiği kavşakta yer alan ilçe düz ve geniş bir ova üzerine kurulmuştur. Yerleşim alanı genellikle yol boyunca uzanmakta olup 38 – 20 kuzey enlemi ve 39 – 50 doğu boylamı üzerindedir.

Palu ilçe merkeziyle birlikte batı, güney ve kuzeyi Keban Baraj Gölü ve Murat nehri ile çevrili olan KOVANCILAR ilçesi adeta bir yarımada görünümündedir. Kovancılar ilçesi temelinde alüvyonlar bulunmaktadır. 1. derecede riskli deprem bölgesinde yer alan ilçe Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde bulunmaktadır.

SOSYAL DURUM

Yerleşim yerinin düz bir arazide kurulmuş olması, ilçe merkezinden transit yollarının(Tunceli,Bingöl-Elazığ karayollarının) geçmiş olması ve yurt dışındaki işçi gelirleri ile hızla gelişmeye başlamıştır. Çevre köy ve illerden ilçeye göç olması ve yurt dışında çalışan işçilerin sayıca fazla olmasından dolayı sosyal ve kültürel değişimler yaşanmaktadır. Bu durum aynı zamanda ilçeye bir kültürel zenginlik de kazandırmıştır ve yeniliğe açık bir hayat tarzı olmuştur.

1 5 1