Cevaplar

2012-10-16T15:14:34+03:00

hz adem : Âdem Aleyhisselâm ilk insan, ilk peygamber. Allah onu yoktan var etti.
İlk insan olduğu için de annesi babası yoktur, zaten olamaz da.
Yüce Allah ikinci insan olarak da Havva annemizi yarattı.
İkisi de cennette yaşıyordu. Hayatlarını orada geçiriyorlardı.
İblis de cennetteydi. Hani şu bizim bildiğimiz şeytan. Her gün şerrinden Allah’a sığındığımız şeytan.
Cenabı Hak ilk yaratılış maddesi olarak şeytanı ateşten, Hazret-i Âdem’i topraktan yaratmıştı.
Yüce Allah, şeytana Hazreti Âdem’e secde etmesini, önünde eğilmesini, onu üstün bir varlık olarak kabul etmesini emretti.
Fakat şeytan buna yanaşmadı. “Ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten, onu topraktan yarattın” diye itiraz etti.
Emre karşı geldiği, söz dinlemediği için Cenabı Hak şeytanı Cennetten kovdu.
Bunun üzerine şeytan, Hazreti Âdem’e düşman kesildi. Onu da Cennetten çıkarmak için bir tuzak kurdu.
Cenabı Hak, Hazreti Âdem’le Havva’ya Cennetteki bir ağacın meyvesini yemeyi yasaklamıştı.
Şeytan onların bu yasağa karşı gelmeleri için uğraştı.
Cennetin dışından Âdem babamızla Havva annemizin kalbine şöyle bir vesvese verdi:
“Bu ağacın meyvesinden yerseniz, devamlı olarak Cennette kalırsınız.”
Şeytanın bu sözüne uyan Havva annemiz ve sonra da Âdem babamız o yasak meyveden yediler.
Bunun üzerine Cenabı Hak her ikisini de Cennetten çıkardı, dünyaya gönderdi.
Dünyaya gelen bu iki insan, dünyayı şenlendirmeye, dünyayı Cennete çevirmeye başladılar.

 

haz nuh : ... Nuh ve ailesi dışında.  Tanrı Nuh’tan büyük bir gemi yapmasını istedi.  Böylece insanlara şu mesajı vermiş oldu. “Günahın cezası yakındır ve bu gazaptan kurtulmak için gemiye binmeniz gerekiyor.”  İnsanlar Nuh’la bu konuda dalga geçtiler.  Ta ki gökyüzünden yağmur boşandı ve dünyayı seller götürdü.  İnsanlar hazırlıksız yakalanmışlardı.  Tufan bütün insan ve hayvanları yok etti.  Günahları yüzünden Tanrı onları cezalandırdı.  Sadece Nuh ve ailesi ve Nuh’un gemiye koyduğu hayvanlar tufandan kurtuldu...

"İman sayesinde Nuh, henüz olmamış olaylarla ilgili olarak Tanrı tarafından uyarılınca, Tanrı korkusuyla ev halkının kurtuluşu için bir gemi yaptı. Bununla dünyayı yargıladı ve imana dayanan doğruluğun mirasçısı oldu."

 

haz salih :  O zalim kavim Hz. Salih'in devesini kesince Salih Peygamber (r.a.) :

   - "Madem söz dinlemediniz bu kötü işi yaptınız o halde Allah'ın (c.c) azabını bekleyin. Üç gün sonra Allah'ın (c.c) azabı gelecek, o azabın üç alameti var. İlk günlerde yüzleriniz sararacak...İkinci gün kızaracak...Üçüncü gün ise yüzleriniz tamamıyla kararacak. O zaman Allah'ın (c.c) azabı yetişecek. Eğer bunun delilini istiyorsanız devenin yavrusunu kovalayın eğer yakalayabilirseniz, azaptan kurtulursunuz, yok yakalayamazsanız vaktinize hazır olun." dedi.

   Bu sözü duyanlar av köpekleri gibi deve yavrusunun peşine düştüler. Fakat hiçbiri o yavruya yetişemedi. Deve yavrusu dağlar arasında kaybolup gitti. Bunun üzerine Salih Peygamber :

   - "Gördünüz mü olanı Allah'ın (c.c) azabının önüne kimse geçemez." dedi.

   Ve o kavim o zaman zarfında Allah'ın (c.c) gönderdiği azaptan helak oldu.

1 5 1
2012-10-16T17:17:14+03:00

hz adem : Âdem Aleyhisselâm ilk insan, ilk peygamber. Allah onu yoktan var etti.
İlk insan olduğu için de annesi babası yoktur, zaten olamaz da.
Yüce Allah ikinci insan olarak da Havva annemizi yarattı.
İkisi de cennette yaşıyordu. Hayatlarını orada geçiriyorlardı.
İblis de cennetteydi. Hani şu bizim bildiğimiz şeytan. Her gün şerrinden Allah’a sığındığımız şeytan.
Cenabı Hak ilk yaratılış maddesi olarak şeytanı ateşten, Hazret-i Âdem’i topraktan yaratmıştı.
Yüce Allah, şeytana Hazreti Âdem’e secde etmesini, önünde eğilmesini, onu üstün bir varlık olarak kabul etmesini emretti.
Fakat şeytan buna yanaşmadı. “Ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten, onu topraktan yarattın” diye itiraz etti.
Emre karşı geldiği, söz dinlemediği için Cenabı Hak şeytanı Cennetten kovdu.
Bunun üzerine şeytan, Hazreti Âdem’e düşman kesildi. Onu da Cennetten çıkarmak için bir tuzak kurdu.
Cenabı Hak, Hazreti Âdem’le Havva’ya Cennetteki bir ağacın meyvesini yemeyi yasaklamıştı.
Şeytan onların bu yasağa karşı gelmeleri için uğraştı.
Cennetin dışından Âdem babamızla Havva annemizin kalbine şöyle bir vesvese verdi:
“Bu ağacın meyvesinden yerseniz, devamlı olarak Cennette kalırsınız.”
Şeytanın bu sözüne uyan Havva annemiz ve sonra da Âdem babamız o yasak meyveden yediler.
Bunun üzerine Cenabı Hak her ikisini de Cennetten çıkardı, dünyaya gönderdi.
Dünyaya gelen bu iki insan, dünyayı şenlendirmeye, dünyayı Cennete çevirmeye başladılar.

 

haz nuh : ... Nuh ve ailesi dışında.  Tanrı Nuh’tan büyük bir gemi yapmasını istedi.  Böylece insanlara şu mesajı vermiş oldu. “Günahın cezası yakındır ve bu gazaptan kurtulmak için gemiye binmeniz gerekiyor.”  İnsanlar Nuh’la bu konuda dalga geçtiler.  Ta ki gökyüzünden yağmur boşandı ve dünyayı seller götürdü.  İnsanlar hazırlıksız yakalanmışlardı.  Tufan bütün insan ve hayvanları yok etti.  Günahları yüzünden Tanrı onları cezalandırdı.  Sadece Nuh ve ailesi ve Nuh’un gemiye koyduğu hayvanlar tufandan kurtuldu...

1 5 1