Cevaplar

2013-04-01T15:24:12+03:00
Van ili, tabiî ve tarihî güzellikleriyle insanı büyüleyen bir yerdir

Tuzlu ve sodalı sulara sahip Van Gölü ise, birçok balık türü için yaşanılacak bir ortam değildir

Bu sebeple uzun yıllar gölde balık olmadığı söylenmiştir

Ancak gölde, onun kimyevî özelliklerine uygun hususi donanımlarla yaratılmış bazı canlılar vardır

Göl, yeryüzünde sadece burada hayat süren inci kefali isimli bir balığa ev sahipliği yapar

Bu balık, narin yapısı ve gümüşî rengi ile bir inci tanesini andırır

Bu göz alıcı renginden dolayı inci kefali dense de, aslında bu balık, bir tür sazandır

İnci kefalinin seyirlik göçü Van Gölü'nün tuzlu-sodalı suları, inci kefalinin yumurtadan yeni çıkacak yavruları için hiç elverişli değildir Bu sebeple balıklar, her ilkbaharda yavrularını dünyaya getirecekleri uygun sulara göç ederler Nisanda başlayan bu göç, su sıcaklığının iyice arttığı ve sudaki oksijen miktarının iyice düştüğü sıcak yaz günlerine kadar devam eder3 Ergin balıklar, Van Gölü'nün tuzlu-sodalı sularından ırmağa girmeden önce, sevk-i İlâhî ile göl ile ırmağın birleştiği bölgede bir süre bekleyerek yeni şartlara uyum sağlarlar
İnci kefallerinin yolculuk sırasında eriyen kar sularının da tesiriyle dağlardan göle doğru çağlayarak akan ırmaklardan yukarılara tırmanmaları, hattâ kendileri için çok yüksek sayılabilecek çağlayanlardan uçarcasına geçmeleri gerekecektir Bundan dolayı, yaklaşık üç yıllık bir süre (yaklaşık ömürlerinin yarısı) gölde beslenerek, büyür, gelişir, serpilir ve güçlenirler Ancak bundan sonra yola çıkarlar
Balıkların şelaleleri tırmanmak için gösterdikleri gayret, insanı hayretler içinde bırakır Van'a sadece bu tırmanışı görmeye gelen insanlar vardır Çünkü inci kefalleri, somon balıkları gibi göçü izlenebilen nadir balıklardandır Hattâ inci kefallerinin bu göçü, somonların göçünden çok daha heyecan vericidir İnci kefallerinin gürül gürül akan suyun tersine yüzmeleri, onlarca hattâ yüzlercesinin küçük çağlayanları aşmak için bir ânda sıçrayışları görülmeye değerdir
KISACASI VANDA.....uzun olsun istedim...

2 5 2