Cevaplar

2012-10-16T15:53:01+03:00

İletişimin İnsan Hayatındaki Yeri Ve Önemi - Dilin Önemi İletişimin İnsan Hayatındaki Yeri Ve Önemi Hakkında Bilgi - İletişimin İnsan Hayatındaki Yeri nedir - Dilin İnsan Hayatındaki Yeri Ve Önemi nedir 


İnsanlararası iletişim;kişilerin birbirlerine bilinçli veye bilinçsiz olarak iletmek istedikleri duygu ve düşüncelerini aktardıkları bir süreçtir.Bu sürecin başarısı, bireyin yaşamındaki mutluluğun temelini oluşturur. 

1*Karşımızdaki kişilere saygı duymak,onların varlığını kabul etmek, önemli ve değerli olduklarını hissttirmek, olduğu gibi benimsemek anlamını taşır. 

2*Gerçekçi ve doğal davranmak, abartıdan uzak, olduğu gibi davranmaktır. 

3*İletişimin belki de en önemli ögesi empatidir.Empati, bir anlamda dış dünyayı karşımızdaki kişinin penceresinden görmeye çalışmaktır.Kurulan bu duygu ortaklığı iletişimi güçlü kılar. 


1 5 1