Cevaplar

2012-10-16T16:07:24+03:00

hareketi değiştirmek veya iletmek için kullanılan, üzerinde çeşitli profillerde diş açılmış, dairesel geometriye sahip bir makine elemanıdır.

0
2012-10-16T16:52:31+03:00

İnsan ağzındaki diş sayısı hepimizce bilindiği üzere toplamda 32 olmak eğilimindedir. Ancak genellikle "işlevsel" diş sayısı 28 adettir. Bunun nedeni üstteki ana resimde 8 numara ile gösterilen "yirmi yaş dişleri"nin (20'lik dişlerin) ya hiç oluşmayıp ağızda çıkmaması (genetik-konjenital nedenlerle) ya da yirmi yaş dişlerinin oluşması ertesinde ağıza doğru diş sürme eğilimi sırasında ağız içerisinde çıkacak "yer bulamayıp" çene kemiğinde gömülü kalmasıdır (Gömülü 20 yaş dişi). Bazı ağızlarda da yirmi yaş dişleri oluşumu sorunsuz tamamlanır ve hatta dişlerin bir kısmı ağız içerisine doğru sürer ancak bu sürme tam olmaz. Bu durumdaki 20'lik dişlere "yarı gömülü yirmi yaş dişi" denir. Soldaki iki resimden üsttekinde, gömülü yirmi yaş dişlerinin bir panaromik filmdeki görüntüsü kırmızı daire içerisine alınarak gösterilmiştir. Sol alt resimde ise; yarı gömülü yirmi yaş dişinin ağız içerisindeki görüntü resmi kırmızı ok ile işaretlenmiştir. Yarı gömülü yirmi yaş dişleri, ağız içerisinde gıda parçalarının birikmesi için çok elverişli bir ortam oluştururlar ve ağız içi enfeksiyonlarının, diş iltihaplarının önemli birer sebebidirler.Yirmi yaş dişi olarak gruplanarak adlandırılan bu son 4 dişin, genellikle işlevselliği bulunmaz ve hatta bilakis; hayatın ileri evrelerinde problem çıkartma eğilimleri nedeniyle bir diş hekimi tarafından çene kemiğine cerrahi müdahaleyi zorunlu kılacak patolojilere yol açma riskleri yüksektir. 

0