Cevaplar

2012-10-16T16:18:55+03:00

La Henriade Fransız Aydınlanma yazar ve filozof Voltaire tarafından yazılmış 1723 epik bir şiirdir. Voltaire kendisi, şiir endişeleri göre ve Fransa Kralı IV yaşamın onuruna yazılmış, ve hayatının bir kutlama oldu. [1] göstermelik konu Henry ile eşi Henry III tarafından 1589 yılında Paris kuşatma Navarre, yakında Henry IV, ama kendi temalarını dini fanatizm ve sivil anlaşmazlık ikiz kötülüklerdir için. Aynı zamanda Fransa'nın politik durumu ile ilgilidir. Voltaire yer-klasik bir trajedi özelliği yerine Paris ve Ivry arasındaki sınırlı insan eylemi tutarak epik-ziyade bir Aristotelesçi birliğini koruyarak ana outdoing, Fransız Virgil olmayı hedeflemiştir. İlk 1723 yılında (başlık La Ligue altında) basılı ve Voltaire'in ömür içinde onlarca kez yeniden basıldı.

1 1 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-16T16:24:39+03:00
Destanlar anonimdir, halkın ortak belleğinin ürünüdür, belli bir ulusun özelliklerini yansıtır. Genellikle manzum, yani şiir şeklindedir. Az olmakla beraber nazım-nesir karışık olan destanlar da vardır. Ancak bazı destanlar, manzum şekilleri unutularak günümüze nesir halinde ulaşmıştır. Destanlarda olağan ve olağanüstü olaylar iç içedir. Bu olaylar toplumun hafızasında iz bırakmış önemli olaylardır. Destan kahramanları olağanüstü özelliklere sahiptir. Destanların büyük çoğunluğunda yarı tanrısal nitelikler taşıyan bir ya da daha fazla kahramandan söz edilir. Kişiler, olaylar, doğal varlıklar hep gerçek yaşamdaki boyutlarından daha büyük, daha zengindir. Destan, bu kahramanın eylemleri üzerine kurulmuştur. Destanlar, tarihî ve sosyal olaylardan doğar, beslenir. Bu eserlerde genellikle, yiğitlik, aşk, dostluk, ölüm ve yurt sevgisi gibi temalar işlenir. Genellikle birkaç bölümden oluşan destanlarda kahramanların olağanüstü eylemleri coşkulu, törensel bir üslupla anlatılır. Hemen bütün destanlarda uzun yolculuklar anlatılır. Özellikle sözlü destanlarda uzun anlatı, betimleme ve konuşma bölümleri bulunur. Destanlarda olay içinde olaya yer verilir. Törensel söyleyişler ve kamusal duyarlılık hâkimdir.
0