Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-16T16:27:50+03:00

Nanotechnology (sometimes shortened to "nanotech") is the manipulation of matter on an atomic and molecular scale. Generally, nanotechnology works with materials, devices, and other structures with at least one dimension sized from 1 to 100 nanometresQuantum mechanical effects are important at thisquantum-realm scale. With a variety of potential applications, nanotechnology is a key technology for the future and governments have invested billions of dollars in its research. Through its National Nanotechnology Initiative, the USA has invested 3.7 billion dollars. The European Union has invested 1.2 billion and Japan 750 million dollars.[1]

Nanoteknoloji (bazen "için kısaltılmış nanoteknoloji ") bir on maddenin manipülasyon olduğunu atomik ve moleküler ölçekte. Genellikle, nanoteknoloji 1 ila 100 arasından boy en az bir boyuta sahip materyaller, cihazlar ve diğer yapılar ile çalışır nanometre . Kuantum mekanik etkiler, bu da önemli olan kuantum-bölge ölçeğinde. Potansiyel çeşitli uygulamalar ile, nanoteknoloji geleceği için kilit bir teknoloji olduğunu ve hükümetleri araştırma milyarlarca dolar yatırım yaptık. Onun sayesinde Ulusal Nanoteknoloji Girişimi , ABD 3,7 milyar dolar yatırım yapmıştır. Avrupa Birliği 1,2 milyar ve Japonya 750 milyon dolar yatırım yapmıştır. [ 1 ]

2 5 2