Cevaplar

2012-10-16T16:42:33+03:00

CBS;

Coğrafi Bilgi Sistemleri; konuma dayalı gözlemlerle elde edilen grafik ve grafik-olmayan bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bütünlük içerisinde gerçekleştiren bir bilgi sistemidir.

1 5 1
2012-10-16T16:43:25+03:00

Coğrafi Bilgi Sisteminde ; doğal ve beşeri ortamlarda bulunan unsurlara ait bilgiler sayısal veriler olarak bilgisayar ortamında işlenmekte ve görsel verilere dönüştürülerek kullanıcılara sunulmaktadır. Bu sistemle, farklı bilgiler birleştirilerek ve karşılaştırılarak önemli sonuçlara ulaşılabilmekte ve bu sayede çeşitli sorunlara çözüm bulunabilmektedir.

0