Cevaplar

2012-10-16T17:00:40+03:00

ı Başarı ve Yükselme
9 Demokrasi
2 Bireyselcilik
ıo Eşitlik
3 Çalışma ve Aktif Olma
11 Eğitim
4 Pratiklik ve Yeterlilik
12 Dine Bağlılık
5 Bilim ve Teknoloji
13: Romantizm
6 İyi bir hayat biçimi
14 Tek Eşle Evlilik
7 Humanistlik
15 Grup üstünlüğü ve Grup Başarısı
8 Özgürlük

2 2 2
2012-10-16T17:00:53+03:00

 İnanç, değer, norm, "davranışlar ve bir nesilden diğer bir nesile aktarılan maddi öğelerden oluşan bir bütündür. "
Toplumda yaşayanların öğrendikleri ve paylaştıkları her şeyi kapsar. Toplumda yaşayan insanlara rehberlik eder, insanlar arasındaki ilişkileri yönlendirir.

1 1 1